LIEČIVÁ HUDBA 432Hz / HEALING MUSIC 432Hz (SK, ENG)

08.01.2019 11:08

https://ulozto.sk/!U2YJcogZ0fu7/enjoy-rar

Heslo do archívu / RAR PASSWORD:

biblik.sk

- Táto hudba je zvlášť vhodná pre depresívnych a smutných ľudí. Od nich máme veľmi pozitívnu odozvu. Poradie, frekvencia a výber skladieb nie sú zoradené len tak náhodou. Liečivý vplyv má táto hudba v prvomrade vďaka Pánu Bohu, Ktorý nám dal trpezlivosť, energiu a všetko ostatné vybavenie. Je to výsledok *stoviek hodín našej práce a časovo náročných experimentov s frekvenciou. CD si môžete kúpiť tu:

alebo dobrovoľne môžete prispieť na náš účet:

IBAN: SK8583300000002101425963

SWIFT/BIC: FIOZSKBAXXX

 

*Pre tých, čo tomu rozumiete: V skladbe č. 3 je použitý manual input frekvencie - čo táto skladba ako doteraz jediná známa vďaka svojmu unikátnemu rozsahu umožňuje.  V ostatných je použitý "Change pitch" o  -1.876%, používame program Audacity. Husľové skladby podľa nás znejú lepšie -1.800%. Z formátov je asi top 32 bit wav, dá sa aj Flac. Pri prehrávaní program VLC player každú skladbu akoby mierne zrýchľuje, je rozdiel počúvať skladbu priamo v Audacity.

ENGLISH:

This 432 Hz music can help with depression and sad. We have a very possitive feedback from people. Frequency and selection sequence of tracks are carefully selected by Biblik. Healing and relaxation effect of this music is thanks to God - He gave us patience, energy and everything else. This is the final result of hundreds hours of our experiments with frequency. You can buy CD here:

https://www.biblik.sk/products/klasika-432-hz-classical-432hz/

or support us at:

IBAN: SK8583300000002101425963

SWIFT/BIC: FIOZSKBAXXX