LIST MLADÝM

06.10.2017 19:53

"I ja vám hovorím: Proste, a bude vám dané; hľadajte a najdete; klepte a otvorí sa vám; lebo každý, kto prosí, berie; kto hľadá, nachádza, a tomu kto klepe, bude otvorené." (Pán Ježiš Kristus, Svätá Biblia, Lukáš 11:9-10)

Mnohí rozmýšľate, čo v živote má cenu, načo vlastne žijem, aký má môj život zmysel? Sú to kľúčové otázky života a všetci hľadáme odpoveď. Ale čo vlastne hľadám? Zamysleli ste sa niekedy nad tým, čo skutočne v živote naozaj chcete? Čo je to najcennejšie, najdrahšie, čo má skutočnú hodnotu, ktorá presahuje čas?

Všimajte si prírodu, napríklad stromy. Niektoré stromy žijú o niečo dlhšie ako ľudia, pre strom je možno najcennejšia zem, voda a Slnko. Dávajú mu svetlo, teplo a potravu, sami o sebe však bez "niečoho" k životu nestačia!

"JE NIEČO NEZRODENÉ, NEPOČATÉ, NESTVORENÉ  A NEZLOŽENÉ. A KEBY TOHO NEBOLO, NEBOLO BY ANI NIČ NARODENÉ, POČATÉ, STVORENÉ A ZLOŽENÉ. A KEBY TOHTO NEBOLO, NEBOLO BY ÚNIKU ZO STRASTÍ." (Budha)

Procesy prebiehajúce v každom jednom liste stromu sú nesmierne zložité a dokonale usporiadané. Možno strom nad tým nemedituje, že existuje nejaká fotosyntéza, ani nad tým, Kto (alebo ČO) to tu všetko tak dokonale zariadil. Odkiaľ to vlastne všetko pochádza, a kto to riadi a prečo? Veď Zem raz zanikne, aj Slnko raz prestane svietiť a aj človek raz umrie! Iba to, čo sa nedá slovami popísať, to čo môže každý človek ak chce vycítiť v tichu má skutočnú hodnotu. Skutočná hodnota nepodlieha času, aj čas má svoj počiatok a svoj koniec, každá studňa má svoje dno a každá chvíľa šťastia či smútku má svoj koniec. Iba Láska nemá počiatok ani koniec.

Pán Boh Slovom svojho Syna Pána Ježiša Krista hovorí:

"A riekol mi: Stalo sa. Ja som Alfa i Omega, počiatok i koniec. Ja dám tomu, kto žízni, z prameňa vody života zadarmo." (Svätá Biblia, Zjavenie sv. Jána 21:6)

Vo vesmíre sú miliardy Sĺnk, ktoré zhasli a ďalšie miliardy planét a hviezd, ktoré sa ako deti rodia, vyvíjajú a rastú. Aj zo Zeme bude možno jedného dňa hviezda, život na Zemi a vo Vesmíre sa mení ustavične. Život ako taký, Život sám, ten Život stále ostáva. Nepodlieha času, nemôže Ho zničiť ani smrť, pretože Život sa nikdy nenarodil! ŽIVOT JE! JE...

To, čo JE, nezomiera, pretože to "Niečo" sa nerodí. To čo zomiera je iba forma a tvar, obsah stále ostáva. To "niečo" iba JE. Existencia, Vedomie a Láska. Boh, Pravda a Život. Esencia "Život" je svojim pôvodom Božská. Aj Vesmír má svoj čas, prišiel okamih jeho zrodu a príde aj okamih jeho zániku. Tak ako sú vo Vesmíre miliardy hviezd, tušíme, že existujú miliardy Vesmírov, ktoré sa práve rodia a umierajú. Zvláštne, podobné ako my sami! Sme my vo Vesmíre, alebo celý Vesmír je v nás? Odpoveď: JE. Možno sa to zdá byť na prvý pohľad ťažšie na pochopenie, ale sme to my sami. EXISTENCIA, ČISTÉ BYTIE, LÁSKA.

JA SOM. Všimnite si, keď povieme "JA SOM" je to prvá osoba jednotného čísla BYŤ...

"A Bôh riekol Mojžišovi: SOM, KTORÝ SOM. A ďalej riekol: Takto povieš synom Izraelovým: SOM ma poslal k vám." (Svätá Biblia Exodus 3:14)

V škole nás učili, že energia je nezničiteľná, že energia nikdy nemôže zaniknúť, iba sa môže premeniť na inú energiu. Rozmýšľate niekedy, kde sa to všetko berie? Hviezdy, stromy, Slnko, planéty, kvety, spev vtákov, bzučanie včely... Odkiaľ to vlastne prišlo? Z čoho to JE? A odkiaľ "TO" pochádza? Nevieme, či včela alebo vták nad tým rozmýšľajú, ale ľudia určite. Odkiaľ som vlastne prišiel, odkiaľ pochádzam? Pretože nemohol som sa tu len tak objaviť! V celom Vesmíre je tušiť niečo nekonečné, nekonečne múdre a milujúce, to, čo všetkému dáva život a zmysel. Pán Boh - Otec Stvoriteľ a Jeho Božská Láska, ktorá všetky veci oživuje a Pán Ježiš Kristus, Jeho Syn, ktorého ani smrť neudržala vo svojich pazúroch! Predsa všetci túžime byť ako On, túžime po Láske, túžime žiť stále naplnený život, ktorý má zmysel, chceme BYŤ. V ľudskej reči BYŤ-to znamená byť šťastní, tešiť sa, byť milovaní a milovať. BYŤ. Milovať a byť milovaní stále, trvale, večne. Viete si bez toho, že by ste niekoho milovali alebo bez toho, že by vás niekto miloval predstaviť život? Túžime BYŤ a ani si neuvedomujeme, že SME. Kto, alebo čo vlastne SME? To by mal každý človek túžiť poznať a veru aj každý túži, iba to niektorí zatiaľ nevedia. KTO ALEBO ČO VLASTNE SOM? Kto to ešte nevie, TERAZ je vhodné si na kolenách prosiť od Pána Boha túžbu po Ňom!

- - -

PÁN JEŽIŠ KRISTUS, jediný skutočný Hrdina, ktorý sa modlil ešte aj za tých, ktorí Ho pribíjali na kríž, pľuli Mu do tváre a mysleli si, že v Ňom nájdu aspoň kúsok z toho, čo mali v sebe a čo raz zomrie-hnev, nadávky, nenávisť! V Ňom, v Jeho Srdci nebolo ani kúska z toho, čo sa narodilo, pretože On JE LÁSKA bez počiatku a bez konca. Všetci v skutočnosti túžime po Ňom! BOH A PÁN JEŽIŠ KRISTUS rovnako miluje darebákov aj svätých ľudí. Aj Ty, ak celým srdcom hľadáš Lásku, môžeš v tichu "počuť" Jeho hlas.

 

 

 biblik@biblik.sk