LIST MODERNÝM CIRKVÁM

15.11.2018 12:29

"Dobrý deň, na vašej stránke som čítal, že kresťan má podľa vás právo vyháňať démonov.
Fakticky je to podobne falošné učenie, ako to, že kňaz môže odpúšťať hriechy.
Jednoho takého "vyháňania" démonov som sa omylom zúčastnil tým, že som pri spoločnej modlitbe vášho člena, povedal Amen.
Váš člen v domnení, že na to má právo, začal otvorene porúčať a rozkazovať démonom. Chlapec začal z nejakého ťažko chorého kamaráta na záver spoločnej modlitby vyháňať démonov. Na záver jeho "odvážnej" modlitby za ťažko chorého človeka som omylom povedal Amen... a týždeň som sa po tom dával do poriadku. On podľa mňa nedopadol o nič lepšie a aj ten chorý ostal chorý, možno ešte viac.
Ak Boh priamo nezmocnil človeka na určité úkony, tak máme právo Ho iba pokorne prosiť.
Autoritu Pána Ježiša Krista si nemôžeme privlastňovať, ináč to rýchlo dopadne ako Skutky 19. kap. (v.13 nasl.)
Pokiaľ človek necíti od Pána Boha výslovne povolenie vyháňať démonov, či odpúšťať hriechy, nemá na to nárok!
A ak to napriek tomu to robí, lebo si myslí že môže, tak robí svinstvo, v podstate hreší. Je rozdiel myslieť si a vedieť.
Ale to je vina vaša, lebo ste takí učitelia ako slepí vodcovia slepých. Teda, vy možno ani vlastne neviete, čo robíte, lebo podobne ako každá cirkev či sekta si všetko viete odôvodniť vlastným výkladom Písma, ktorý pokladáte vo svojej rozumnosti za najsprávnejší.
Naučili ste akurát tak brblať ľudí (vraj hovorenie jazykmi) a "vyháňať" démonov. To prvé je na smiech a to druhé do plaču.
Hovorenie jazykmi je bláznovstvo ak nikto ani sám "hovoriaci" nevie, čo hovorí. A na takú modlitbu by som tiež nikdy nepovedal amen, veď je to bezdušné (Sk14:7) a aspoň niekto by mal vedieť, čo sa hovorí (Sk 14:13)
Častokrát hovoria jazykmi zrovna tí, čo nedávno prišli z nemocnice, viete z ktorého oddelenia.
Chcem tým povedať, že ak vraj hovoria jazykmi a nikto nevie čo hovoria, tiež je riskantné na to povedať amen.
Na prvom mieste by mala byť zmena charakteru a nie snaha o získanie schopností.
Mám za to, že zmena charakteru pri dlhodobom členstve vo vašej cirkvi je tak povrchná ako schopnosti vašich ľudí. Aj keď nepopieram, že niektorí od vás tie schopnosti naozaj môžu získať, len bohužiaľ urobia škodu, ak sa im aj podarí uzdraviť človeka, ktorý nemení svoj charakter. Také uzdravenie je potom iba odňatie ochrannej funkcie choroby, na čo už doplatili mnohí lekári aj liečitelia. Lekári na to doplácajú najnižším priemerným vekom života a najväčším počtom samovrážd, iba psychiatri sú na tom horšie. Jednoducho dnes už takto človeka nemôžeme liečiť, dnes sa to na rozdiel od nedávnych čias bleskovo odrazí na liečiteľovi, alebo na tom, kto je za také "liečenie" zodpovedný, bez ohľadu na to, či liečenie pacientovi na telesnej či psychickej rovine pomôže. Zbaviť pacienta príznakov bez hĺbkovej liečby jeho charakteru neznamená, že sme mu pomohli. Takto sa teda ľuďom nepomáha, choroba nie je špina, ktorú treba okamžite upratať.

Ďakujem."