ĽUDÍ HROMADNE NAKUPUJÚCICH BEZ RÚŠKA CHCE RIEŠIT SAMO A VYPLAKÁVA, ŽE ĽUDIA SÚ V PRESILE (+Poznámka Biblik: TOTO JE NAŠA ŠANCA VÁŽENÍ SLOVÁCI A SLOVENKY)

29.10.2021 12:25

"Slovenská aliancia moderného obchodu (SAMO), združujúca najväčších predajcov potravín na Slovensku, upozorňuje na stupňujúce sa problémy v obchodných prevádzkach vyvolávané správaním skupín ľudí bez náležitého nosenia rúšok. Tieto osoby vo väčšom počte, zjavne organizovaným spôsobom, navštevujú predajne potravín na rôznych miestach Slovenska a nechránení rúškami na tvári vykonávajú nákupy." ZDROJ 1:  https://ekonomika.pravda.sk/ludia/clanok/605465-organizovane-skupiny-ludi-bez-ruska-narusaju-nakupy-obchodnici-nevedia-takymto-situaciam-zabranit-vlastnymi-silami/

ZDROJ 2: https://www.infovojna.sk/article/slovenska-aliancia-moderneho-obchodu-ako-spolupachatel-na-muceni-ziada-o-pomoc-v-boji-proti-skupinam-ludi-nakupujucich-bez-rusok

 

Poznámka Biblik:

TOTO JE NAŠA ŠANCA VÁŽENÍ SLOVÁCI A SLOVENKY! FAŠISTICKÝCH ZMRDOV, INSCENÁTOROV AJ VYNUCOVAČOV DEŠTRUKTÍVNYCH PRIMITÍVNYCH OPATRENÍ ČAKÁ SÚD, ZÁVISÍ OD KAŽDÉHO JEDNOTLIVCA, AKO SA ZACHOVÁ. ONI NÁS CHCÚ POSTAVIŤ PROTI SEBE, LEBO VEDIA, ŽE SME V PRESILE, TOTO BY MOHLO ZNAMENAŤ AJ DEFINITÍVNY KONIEC A VYMIETENIE FAŠIZMU A SATANIZMU ZO SVETA! BEZ TÝCHTO HAJZLOV, KTORÍ NÁM NÁSILÍM VNUCUJÚ SVOJU ZVRHLÚ VÔĽU BY TU MOHOL BYŤ RAJ!* VEĽA K TOMU NECHÝBA! NECH JE BOH S NAMI A SO VŠETKÝMI, KTORÍ TÚŽIA PO SPRAVODLIVOSTI! BIBLIA HOVORÍ:

"Blahoslavení, ktorí lačnejú a žíznia po spravedlivosti, lebo oni budú nasýtení." Matúš 5:6, - Kázeň na Vrchu, Matúš kapitoly 5., 6. a 7.  - je tam presne napísané, čo človek má a nemá robiť, ako *postaviť život na správnom, pevnom základe, aby k takýmto svinstvám viac nedochádzalo, pretože živnú pôdu sme tomu dávali aj my! Ináč by tu tento bordel nemohol vyrásť!  Vynucovaním "opatrení" satanokraciu podporujú a živia tí, ktorí Boha a Jeho spravodlivosť zavrhli! Každý sa môže rozhodnúť, či chce satanokraciu, deštrukciu a zvrhlosť alebo Božiu spravodlivosť a nové zriadenie vychádzajúce z úplne normálnych Božích zákonov, ktoré postupne objasňuje aj veda a skutoční vedci, ako napr. Jan Rak, Igor Bukovský, Peter Staněk, Soňa Peková, Emil Páleš, Bruce Lipton a ďalší! To sú farári a vedci zároveň! Ale ani chorí ustráchaní ľudia a zákerní policajti vynucujúci opatrenia nie sú našimi nepriateľmi, nepriateľ je diabol, nedávajte mu miesta ani vo verejnom živote ani v súkromnom živote!
" Poddajte sa tedy Bohu a sprotivte sa diablovi, a utečie od vás." Jakub 4:7
______________________________________________________________

 

TOP KOMENT INFOVOJNA:

"Tiež ale preto, lebo sú v početnej presile."
hahaha, toto presne robia zmrdi s občanmi. Buď ich prevalcujú početnou, alebo inou prevahou (silové zložky), robia to na hulváta, ale keď okúsia vlastnú medicínu, tak sú bezradní.
"Upozorňuje, že dochádza aj k nezanedbateľným hospodárskych škodám, pretože v niekoľkých prípadoch došlo až k uzavretiu obchodných prevádzok na niekoľko hodín, kým sa situácia vyriešila a takýto stav je ďalej neúnosný"
a tie malé prevádzky, ktoré kvôli veľkým skrachovali, tie vás nezaujímajú"


TOP KOMENTY debata.pravda.sk
"Ak má niekto rúško nasadené, čoho sa bojí?"

"Zdá sa, že nadpis článku klame.
Nakupujúci ľudia bez rúšok prišli k pokladni aby zaplatili za nákup. Zákona nedbalé predavačky prestali blokovať tovar, čím narušili nákupy a zároveň pravdepodobne spáchali trestný čin diskriminácie.
Lidl by mal preškoliť svojich zamestnancov o Zákone o ochrane spotrebiteľa č. 250/2007

§4 (2) Predávajúci nesmie
a) ukladať spotrebiteľovi povinnosti bez právneho dôvodu,
b) upierať spotrebiteľovi práva podľa § 3,
(Poznámka: Neexistuje právna povinnosť pre nakupujúcich nosiť rúška. Keby aj hypoteticky existovala, predavačka nie je orgán verejnej moci aby takúto povinnosť vynucovala.)
§4 (3) Predávajúci je povinný vo vzťahu k spotrebiteľovi dodržiavať zásadu rovnakého zaobchádzania v poskytovaní výrobkov a služieb ustanovenú osobitným predpisom.11a) Predávajúci nesmie odmietnuť predať spotrebiteľovi výrobok, ktorý má vystavený alebo inak pripravený na predaj, alebo odmietnuť poskytnutie služby, ktorá je v jeho prevádzkových možnostiach."

Host: "Dobrý den. Prosil bych stůl pro dva".

Obsluha: "Můžu vidět vaše očkovací průkazy?"

Host: "Můžu vědět, kdo nás bude obsluhovat?"

Obsluha: "Dnes to bude paní "Nováková".

Host: "Výborně. Můžete nám ukázat očkovací průkaz paní Novákové?"

Obsluha: "Hmmm?"

Host: "A také bych rád věděl, jestli paní "Nováková" není nakažena virem HIV, žloutenkou typu A, B, nebo nějakou jinou přenosnou chorobou. To samé platí i pro vás, paní za barem a personál kuchyně.

Obsluha: "Cože?"

Host: "Také bych nerad byl obsluhován někým, kdo užívá drogy, nebo jiné návykové látky (marihuana, kokain, pervitin, LSD, extáze a jiné). Byla byste tak laskavá a předložila nám test na přítomnost drog paní "Novákové", ale ne starší 24 hodin?

Vlastně potřebuji vidět celou zdravotní dokumentaci všech zaměstnanců restaurace."