ĽUDIA ODMIETAJÚ OČKOVANIE, MÉDIÁ OPÄŤ ŠÍRIA PROPAGANDU

11.04.2018 22:30

 

"ZDRAVÍ NEPOTREBUJÚ LEKÁRA, ALE NEMOCNÍ" (Matúš 9:12)

 Lež iďte a naučte sa, čo je to: Milosrdenstvo chcem a nie obeť. Lebo neprišiel som volať spravedlivých, ale hriešnych ku pokániu
 Lež iďte a naučte sa, čo je to: Milosrdenstvo chcem a nie obeť. Lebo neprišiel som volať spravedlivých, ale hriešnych ku pokániu

 

Práve som dostal e-mail od kamarátky s touto správou:

https://www.ceskatelevize.cz/ct24/domaci/2445079-rodice-veri-mytum-o-ockovani-roste-vyskyt-spalnicek-v-praze-uz-je-epidemie

Napriek tomu, že nemám televízor, hlas satanskej propagandy z mainstreamových médii je počuť takmer všade. Konzumenti povaľujúci sa za obrovskými obrazovkami svojich televízorov, považujúci všetko, čo vidia v obchodoch za jedlé, sú náchylní veriť dezinformáciám, ktoré dnes majú názov "Správy". V mediách hlavné správy sú najmä tieto dve:

1.) Sto Krát Opakovaná Lož sa Stane pravdou!

2.) Čím väčšia lož, tým hlasnejšie ju treba kričať do sveta!

-    -    -

V ľuďoch sa začína objavovať stratený cit a prehlbuje sa intuícia, rodičia teda prirodzene odmietajú dávať svoje deti očkovať. Veď predsa podať zdravému dieťaťu do tela tak špinavú látku akou je vakcína bdelý človek nemôže za žiadnu cenu dopustiť! Konkrétne v prípade tých osýpok, ak máte okolo tridsať rokov, takmer všetci vaši starí rodičia prekonali osýpky, dokonca rodičia vtedy posielali svoje deti do rodín, kde mali deti osýpky, aby sa nakazili. Osýpok sa nikto nebál.

Je zaujímavé, že ľudia sa dnes boja chorôb a neboja sa Boha. V minulosti, keď sa ľudia so smrťou a utrpením stretávali častejšie, tomu bolo naopak.

Mám známu, ktorá je židovka, dnes má asi 80 rokov. V časoch, keď bola ešte dieťa, lekári chodili po školách a očkovali deti. Jej otec, židovský lekár, zakázal, aby jej dcéra bola vôbec niekedy očkovaná! Jednoducho múdri ľudia a aj takmer všetci židia sa očkovať nikdy nedávali a nedávajú sa očkovať dodnes žiadnymi vakcínami! Očkovanie, to je praktika pre gójov. (gój=dobytok)

Očkovanie, vakcinácia, angl. VACCINATION, z tal. slova vacca=krava a z angl. nation=národ, z toho vyplýva VACCI-NATION=zhoväďovanie národa.

-    -    -

Rodičia prosím vás čítajte tie príbalové letáky tých vakcín a používajte cit! Dnes je dosť informácií, pokiaľ budete slepo veriť mainstreamovým odborníkom a lekárom, môže sa vám to vypomstiť. Za pozornosť stojí príbalový leták novej vakcíny Hexacima, kde vám chceli oznámiť, že aj vaše dieťa môže byť pokusným králikom:

"Tento liek je predmetom ďalšieho monitorovania. To umožní rýchle získanie nových informácií o bezpečnosti. Môžete prispieť tým, že nahlásite akékoľvek vedľajšie účinky, ak sa u vás vyskytnú. Informácie o tom ako hlásiť vedľajšie účinky, nájdete na konci časti 4." https://www.adc.sk/databazy/produkty/pil/hexacima-inj-suspenzia-napl-v-inj-striekacke-187027.html

Mnoho detí zomrie, mnoho detí bude dokonca života mrzákmi, ďalšie budú retardované, choré a poškodené. V príbalových letákoch vakcín, ktoré diabli vyrábajú pre deti gójov sa udáva ako VEĽMI ČASTÝ VEDĽAJŠÍ ÚČINOK DLHOTRVAJÚCI PLAČ, čo je vlastne encefalitický plač vyvolaný opuchom mozgu následkom hliníka vo vakcíne. (na neznesiteľné bolesti hlavy sa sťažujú aj mnohí dospelí napr. po očkovaní  proti tetanu - každé očkovanie máte právo odmietnuť) Hliník vyvoláva zápalové procesy v tele a v mozgu, pochopte prosím vás, že práve preto dnes takmer úplne každá vakcína obsahuje hliník! (Aj pre toto výrobcov vakcín nazývame diablami, hliník je ešte aj v 30-násobne nižšej dávke ako obsahujú dnešné vakcíny neurotoxický jed, ktorý poškodzuje deťom zdravie - najmä psychické zdravie, vyvoláva alergie, zápaly a poškodzuje mozog) Zdraví ľudia, ktorí sa nechávajú očkovať sa podľa nás sami postavili do pozície gójov-čiže dobytka.

Z jednej prednášky som si zapamätal, že laboratórnym zvieratám sa vyvoláva alergia na konkrétnu potravinu tým, že sa im podávajú napr. orechy s hliníkom, alebo ovsenné vločky z hliníkom. Ak ste dostali napr. celiaku alebo inú alergiu či potravinovú alergiu do 6 mesiacov po očkovaní, to sú podľa mojich výskumov v súvislosti s očkovaním úplne bežné prípady! Opýtajte sa celiatika, alebo alergika, alebo človeka so sklerózou multiplex: "Kedy si bol naposledy očkovaný?" Možno budete prekvapení, pretože ak sa proti tetanu očkuje raz za 15 rokov a u nejedného vašeho priateľa či známeho sa do pol roka po očkovaní vyvinie alergia, je to zaujímavé. A napr. autoimunitné ochorenie skleróza multiplex je podľa mojich výskumov častým ochorením u ľudí, ktorí cestovali po svete a dávali sa očkovať. Zápalové ochorenia orgánov, najmä zápal pankreasu tiež podľa mojich výskumov často krát úzko súvisí s očkovaním) Keď niekto chronicky ochorie, pýtajte sa: kedy si bol naposledy očkovaný?

 UROBTE SI VLASTNÝ VÝSKUM!

-    -    -

Očkovanie by sa malo riešiť aj v kresťanských zboroch, ak nie kôli geneticky modifikovaným vírusom, tak kôli tomu, že niektoré vírusy vo vakcínach boli vypestované na plodoch potratených detí.

 

"OČKOVANIE? ŠPINAVÝ BIZNIS!" Mahátmá Gándhí (1869-1948)

Tzv. rDNA, ktoré vidíte v príbalových letákoch vakcín, to je rekombinantná DNA, geneticky modifikovaný vírus. Kto vie, čo z toho v tele vznikne, to asi je tiež predmetom experimentu. (GMO-geneticky modifikovaná je dnes takmer úplne každá vakcína) Pokiaľ aj vy odmietate konzumovať geneticky modifikované potraviny (GMO), tak by ste mali vedieť, že takmer úplne  všetky vakcíny dnes obsahujú GMO!

Je ohavnosťou, ak mamičky, ktoré nedávajú očkovať svoje deti bývajú vystavované útokom zo strany zástancov očkovania, ktorí považujú ich neočkované deti za hrozbu. Pritom skutočnou hrozbou pre spoločnosť je každý jedinec, ktorému bol do tela podaný geneticky modifikovaný vírus! Očkovanie dnešnými GMO vakcínami je jeden obrovský experiment a špinavý biznis, v ktorom namiesto pokusných zvierat bývajú používané a zneužívané deti.

Ak do Hľadania na našej stránke napíšete "OČKOVANIE" nájdete veľa zaujímavých vecí. Za najsilnejší argument, ktorému ak porozumiete, stavia celú satanskú praktiku očkovania na smetisko dejín, považujeme slová Pána Ježiša Krista, ktoré sa vo Svätej Biblii nie náhodou opakujú 3x: "ZDRAVÍ NEPOTREBUJÚ LEKÁRA, ALE NEMOCNÍ." Táto jediná veta je cennejšia než všetky materiály a dokumenty o očkovaní. Môžete nad citátom Pána Ježiša Krista hlboko meditovať. Veríme, že tento citát, ale aj nasledujúce verše zo Svätej Biblie budú pre vás v tomto neľahkom boji za zachovanie zdravia vašich detí povzbudzujúce:

 

"Proste, a bude vám dané; hľadajte a najdete; klepte, a otvorí sa vám; lebo každý, kto prosí, berie; kto hľadá, nachádza, a tomu, kto klepe, sa otvorí. Alebo kto je z vás človek, ktorý, keby ho jeho syn prosil o chlieb, by mu dal kameň? Alebo aj keby ho prosil o rybu, či mu azda podá hada?! Ak teda vy, súc zlí, viete dávať svojim deťom dobré dary, o čo skôr dá váš Otec, ktorý je v nebesiach, dobré veci tým, ktorí ho prosia! Všetko tedy, čokoľvek by ste chceli, aby vám ľudia činili, to aj vy im čiňte. Lebo to je zákon aj proroci." Matúš 7:7-12

Kto prosí berie. Zákon i proroci.7 Proste, a bude vám dané; hľadajte a najdete; klepte, a otvorí sa vám; 8 lebo každý, kto prosí, berie; kto hľadá, nachádza, a tomu, kto klepe, sa otvorí. 9 Alebo kto je z vás človek, ktorý, keby ho jeho syn prosil o chlieb, by mu dal kameň? 10 Alebo aj keby ho prosil o rybu, či mu azda podá hada?! 11 Ak teda vy, súc zlí, viete dávať svojim deťom dobré dary, o čo skôr dá váš Otec, ktorý je v nebesiach, dobré veci tým, ktorí ho prosia! 12 Všetko tedy, čokoľvek by ste chceli, aby vám ľudia činili, to aj vy im čiňte. Lebo to je zákon aj proroci.