MAHARIŠI Z ARUNAČÁLY O PODSTATE PRAVDY

23.03.2018 13:29

ŠRÍ RAMANA MAHARIŠI (1879-1950)

Veľký majster Šrí Ramana Mahariši z hory Arunačály dňa 14. Apríla roku 1950 vo veku 70 rokov zomiera...

Jeho žiaci ho prosia:

"Náš drahý majstre, prosíme Vás neodchádzajte!"

A Mahariši im hovorí:

"A kam by som išiel?"

"Krása, keď podľa vás zomriem, čo sa vlastne zmení?"

Mahariši hovorí o podstate Pravdy. Podstate Pravdy JA, ktorá JE Bytím - kozmické sily Avarána šakti a Vikšepa šakti vytvárajú dojem rôznosti tvarov, preto cez svoje zmysly vnímame svet iný, ako v skutočnosti JE.

Ako napr. gravitácia vyvoláva dojem tiaže, pritom sa dá silou alebo technikou prekonať a poznať onen "beztiažový stav", tak isto je možné z Milosti Božej prekonať tieto kozmické sily a uvidieť svet v Pravde - taký, aký skutočne JE.