MAIL MESTU TRENČÍN KÔLI ROZŠIROVANIU Wi-Fi (2x AKTUALIZOVANÉ A DOPLNENÉ 17-18.4.2018)

16.04.2018 13:43

Vážené mesto na čele s primátorom Rybníčkom!
Vyhlásenie WHO z mája 2011 znie:
ELEKTROMAGNETICKÉ ŽIARENIE JE POTENCIÁLNY KARCINOGÉN
https://www.iarc.fr/en/media-centre/pr/2011/pdfs/pr208_E.pdf

To znamená, že pokiaľ po meste inštalujete 41 stĺpov, ktoré budú zdrojom wi-fi žiarenia,
ignorujete varovania medzinárodných organizácií a ohrozujete zdravie Trenčanov.
Dňom aktivovania wi-fi v Trenčíne nesiete tak spoluzodpovednosť za každého ďalšieho človeka, ktorý ochorie na rakovinu.
Ľudia, ktorí sa pohybujú v meste, budú vás považovať za spoluzodpovedných a ponesiete za to dôsledky!
V záujme ochrany zdravia ľudí vás žiadam o trvalú deaktiváciu wi-fi v nových stĺpoch.

Ďakujem.
Miroslav Raninec, počítačový technik
P.S.: vaše reagovanie (aj nereagovanie) uverejníme na https://www.biblik.sk/clanky

 

ODPOVEĎ KANCELÁRIE PRIMÁTORA:

Dobrý deň, p. Raninec,

vzhľadom na to, že i samotná Európska Únia pripravila nadnárodný program na rozširovanie bezplatného internetového pripojenia na verejných priestranstvách v členských štátoch, myslíme si, že používanie WiFi je bezpečné.

https://www.wifi4eu.eu/

Navyše, štúdia, ktorú citujete nie je konkluzívna.

 

S pozdravom

Kancelária primátora

TRENČÍN

 

 

MOJE VYJADRENIE 18.4.2018:

Znamená to, ak odporúčania odborníkov nie sú v súlade s ideológiou a propagandou, nemusia sa brať do úvahy?
Alebo to znamená, že o vyhlásení WHO ste ani vy nevedeli?
Nerozumiem čo myslíte vetou "štúdia nie je konkluzívna".
Prosím vás vyjadrujte sa tak, aby tomu rozumel každý.

Ďakujem.

Miroslav Raninec, počítačový technik