MAN MADE CLIMATE CHANGE: ELECTROCHEMICAL BLANKET OVER TRENCIN (ENG, SK) ELEKTROCHEMICKÁ PRIKRÝVKA NAD TRENČÍNOM

11.09.2018 20:22

Today, 11.9.2018 we had a massive strike of chemtrail planes over our beautiful city Trencin again: / Dnes sme mali masívny nálet posýpacích lietadiel nad Trenčínom, elektrochemická prikrývka zahaľuje naše krásne mesto znova:

Electro-chemical clouds over Trencin Elektrochemická oblačnosť nad TN
 
This picture shows evidence of using frequencies for cloud shaping and weather modification. Today, not just our food is being modified, but weather as well. Tento obrázok svedčí o používaní rádiových frekvencií na modifikáciu a tvarovanie oblačnosti. Nielen naše jedlo je dnes modifikované, ale naše počasie tak isto. Známe heslo z čias totality: "Poručíme větru, dešti" sa stalo našou každodennou realitou.
 
We know, the chemical plane would disable spraying on the edge of chemtrail, they are saving chemicals. Check this picture please. So why do we see a cross between a massive chemtrail strike? From satellites, they can clearly see the polluted areas, or mark a place that needs to be covered: Vieme, že posýpacie lietadlá vypínajú sprejovanie na hrane chemtrailov.(pozri obrázok tu) Tak prečo vidíme takýto kríž medzi masívnymi náletmi chemických tankerov? Zo satelitov môžu diabli jasne vidieť zamorené oblasti, krížikom si označujú zamorenú oblasť. Je možné takto aj označiť miesto, ktoré má byť pokryté a poslať na súradnice ďalšie posýpacie lietadlá:
          CROSS OF DEATH / KRÍŽ SMRTI, Trencin, 11.9.2018, 17:37
 
↓ 31 CHEMTRAILS PHOTOS_TRENCIN 11.9.2018 17:35-17:51 ↓
         31 fotografií chemtrails, Trenčín, 11.9.2018, 17:35-17:51
Please select "Slow download" / prosím vyberte políčko "Stiahnuť pomaly" v tomto linku