MARIÁN KUFFA: VIANOCE

30.12.2018 18:39

"A Ježiš počujúc to povedal (im): Zdraví nepotrebujú lekára, ale nemocní. Lež iďte a naučte sa, čo je to: Milosrdenstvo chcem a nie obeť. Lebo neprišiel som volať spravedlivých, ale hriešnych ku pokániu." Matúš 9:12-13

"But when Jesus heard that, he said unto them, They that be whole need not a physician, but they that are sick. But go ye and learn what that meaneth, I will have mercy, and not sacrifice: for I am not come to call the righteous, but sinners to repentance." Matthew 9:12-13

https://www.youtube.com/watch?v=ar2kf9AVFhk