MAŤ ASPOŇ NIEČO_TO HAVE AT LEAST SOMETHING (SK, ENG)

29.03.2018 15:01

TO HAVE AT LEAST SOMETHING - MAŤ ASPOŇ NIEČO

Môj známy zo Švajčiarska mi napísal:

"Neverím v Ježiša ani v Boha ani v nič podobné. Nemám s tým problém, keď niekto verí, je to jeho právo a pre niektorých ľudí je to dôležité, mať aspoň niečo. Dúfam, že to dokážeš prijať."

Odvtedy si tie jeho slová "mať aspoň niečo" pripomínam vždy, keď mi je ťažko. Niekedy sú situácie v živote človeka veľmi zložité. Vidím, ako sa moji známi, ktorí cítia v srdci prázdnotu, alebo v situácii keď sa rúca ľudské, napr. smrťou príbuzných, ťažkým zdravotným stavom, či inými nešťastiami obracajú o pomoc k poháriku, k marihuane, či rôznym psychológom a hľadajú pomoc u ľudí, guruov, majstrov, či v rôznej filozofii.

Je úžasné, že človek, ktorý má vzťah s Pánom Ježišom, môže ísť v každej chvíli za Ním a On nikdy človeka nenechá bez pomoci. Odvtedy si tak s radosťou v ťažkej situácii pripomínam: "to have at least something." mať aspoň niečo :-)

To "Niečo" je pre mňa všetkým!

↓pozri aj anglickú verziu, nazval by som ju Instant Help Pomoc v každom okamihu

 

ENGLISH: I would call the english version an Instant Help

My friend from Switzerland wrote:

"Again, I do not believe in Jesus or god etc.

I am ok if somebody else does, it’s his right and for some people it is important to have at least something.

I hope you can understand."

Since that time I always remember his words in critical situations. "To have at least something!" Some of my friends without relationship with Lord Jesus Christ, trying to find help sometimes in alcohol, marijuana, or seeking gurus and psychologists, or some philosophy.

But if you have a living relationship with Lord Jesus Christ, the Help for you is ready in every moment. You can just "call" His Name and He will never leave you without His Presence. Maybe sometimes you can feel alone, but you know He is here. You believe His way to solve any situation, and you standing with smile in your heart even with tears in your eyes! In such situations I always remember: "TO HAVE AT LEAST SOMETHING!"

Because that "Something" is for me everything!