MERANIE HLADINY ELEKTROSMOGU U VÁS DOMA

18.03.2021 11:49

Cítite sa zle doma, v práci alebo v novom aute?

Kupujete nový byt, dom, robíte rekonštrukciu, príp. hľadáte miesto pre novú kanceláriu?

Trpíte depresiami, psychickými poruchami alebo máte problémy so spánkom?

Vyčerpanosť, únava, bolesti hlavy, bolesti očí, nesústredenosť, depresie alebo niekedy aj vážne psychické poruchy môžu byť niekedy spôsobené vysokými hodnotami elektromagnetického žiarenia. Ponúkame Vám možnosť merania s novým prístrojom Extech 480846. Na základe merania Vám navrhneme riešenia.

Cena merania: 95 + cestovné 0,30 € / km (Trenčín)

Meranie si môžete objednať na tel.: 032 /240 00 65

(príp. urobte objednávku a budeme vás kontaktovať)

Výhody: Prístroj Extech 480846, na rozdiel od iných prístrojov ponúka rozsah až 8GHz (meracie prístroje v rozsahu pod 5 GHz sú vo väčšine lokalít dnes nedostačujúce)