METHODS OF USING SMART TECHNOLOGIES FOR MIND CONTROL (HARVARD PROFESSOR SHOSHANA ZUBOFF) / AKO SA DAJÚ VYUŽIŤ SMART TECHNOLÓGIE PRE MYŠLIENKOVÚ KONTROLU - HARVARDSKÁ PROFESORKA SHOSHANA ZUBOFF (SK, ENG) +POZNÁMKA BIBLIK

07.07.2020 23:21

@13:21 change real world behavior or real world emotion, we know we can successfully doing this

- bypassing user awareness - you won't ask questions, because you're too busy being entertained
- ENGINEERED IGNORANCE
- google Cambridge Analytica (Christopher Wylie)
@ 35. min We know so much about so many individuals that we could understand their inner demons and target it

https://www.youtube.com/watch?v=hIXhnWUmMvw

 

SLOVENSKY:

- vo videu sú titulky, zatiaľ však nie slovenské ani české. Zvlášť zaujímavé je to od 13:21 a od 35. minúty ak nemáte čas, počúvajte aspoň tieto vybrané odseky

- vieme zmeniť správanie ľudí v celom svete alebo ich pocity, vieme, že toto dokážeme robiť veľmi úspešne. Dokážeme odviesť pozornosť človeka tak, že nebude klásť otázky, pretože je príliš zanepráznedný rôznymi zábavkami. PROJEKTOVANÁ INGORANCIA. Zaujímavá vec, ktorú si môžete vygoogliť je Cambridge Analytica (Christopher Wylie) Vieme o každom také podrobnosti, že sme schopní rozumieť jeho vnútorným démonom a vieme ich zamerať/vzbudiť...

Poznámka Biblik: takéto veci odzneli vo videu. Jednoducho majú vás za debilov, ak veríte ich obrazu sveta. Vo videu si môžete urobiť pekný obraz o detailoch akým spôsobom sú mobily, tablety a všetky tzv. SMART technológie vrátane nových odpočtových meračov, senzorov a dokonca aj nové autá sú využívané na zber dát a následne na myšlienkovú kontrolu. A to v tomto videu nezaznela ani jediná veta o tom, že rôzne frekvencie, na ktorých bežia bezdrôtové moduly vašich mobilov, Wi-Fi, bluetooth  priamo ovplyvňujú mozog a myšlienky! Osobne nepochybujem o tom, že smartfóny dokážu ešte aj tieto frekvencie regulovať (najmä periodicitou vyžarovania) tak, aby u človeka dosiahli určitý žiadaný typ správania. Výkon malého superpočítača dnešné smartfóny majú a sú prepojené s umelou inteligenciou, ktorá dáta odosiela a dokáže ich vyhodnotiť, a vzápätí vám posielať cielený obsah a udržiavať alebo odvádzať vašu pozornosť určitým žiadaným smerom. Istým spôsobom sa to dá robiť aj cez obrazovky nových počítačov, ktoré oficiálne ani nemajú bezdrôtové moduly, zdá sa, že dosť závisí na type operačného systému, v zásade platí čím novší operačný systém, tým účinnejšie dokáže pútať vašu pozornosť. Vplyv majú určite aj rôzne obnovovacie frekvencie obrazoviek, potom aj frekvencie diód podsvietenia, frekvencie snímkov videí a pod. Ak by tieto veci niekto do detailu poznal a navrhoval štandardy, tak by mohol postupne čoraz viac ovládať pozornosť, myslenie a správanie človeka. Dnešné superpočítače by kľudne mohli počítať synergické efekty rôznych frekvencií, žiarení, aplikácií a písať updaty a aktualizácie na čo najefektívnejšie využitie, a to dokonca aj každému jednotlivcovi na mieru! Ak venujete dlhší čas mobilu, alebo počítaču, môžete rýchlo zistiť, že v skutočnosti sú tieto technológie schopné veľmi silným spôsobom pútať vašu pozornosť až do takej miery, ktorá hraničí s chorobnou závislosťou. Keď nezaujate pozorujete ľudí, ktorí ustavične každú voľnú chvíľu ťukajú do smartfónov, podobá sa to skôr na chorého sfanatizovaného jedinca než na zdravého človeka. Tí ľudia sú závislí, sú to otroci. Android, robotický človek, zrobotizovaný zotročený chudáčik, ich ja nahrádza telefón - I Phone! To, čo bežne vidíte okolo seba, v autobusoch, vo vlakoch, na ulici, to jednoducho normálne nie je, podobne ako nie je normálne celodenné vysedávanie za počítačom.

My sme dávnejšie vyslovili teóriu, že aj voľby môžu byť manipulované myšlienkovou kontrolou. Také indivíduá ako Matovič alebo Čaputová, ktoré zrazu začali byť sympatické toľkým ľuďom sa nám zdalo veľmi podozrivé. Mnohí ľudia ich volili ani nevedeli prečo. Vo videu sa dozviete, že SMART technológie sa na ovplyvnenie výsledkov volieb používajú.