MILAN CALÁBEK: ZDRAVÁ STRAVA? SUROVÁ ZELENINA JE OMYL

14.12.2018 13:05

Dozviete sa aj o možnostiach liečby:

- lupienky (psoriázy) - rastlina Coleus Forskohlii

- rakoviny (podľa Dr. Coldwela však surová strava v liečbe rakoviny má význam)

- ako zlepšiť Downov syndróm

- princíp HORMÉZY (česky - princíp hormeze, horní meze)

- chronický komfort vypína celý rad dôležitých funkcií, potrebujeme obnoviť ich funkciu (pred prvým jedlom zacvičiť si, spotiť sa, zarobiť si na jedlo, pozn. Biblik)

- tam, kde sa vyskytol hlad, zmizli aj civilizačné choroby

Milan Calábek (*7.11.1940)  filozof, cestovateľ, budhista, vegetarián, zakladateľ Univerzity novej doby, kde prednáša o meditácii a o vplyve prírodných najmä rastlinných látok:

Poznámka Biblik: podľa nášho názoru v našich klimatických podmienkach bez aktívnej duchovnej praxe je vegetariánstvo hazard so zdravím. Toto však nie je prednáška o vegetariánstve. No, na 78 rokov vyzerá Milan Calábek vynikajúco:

https://video.aktualne.cz/dvtv/dejiny-mediciny-jsou-dejiny-placeba-konstatuje-filozof/r~b4aa870205df11e5bc3a0025900fea04/?redirected=1544789437