MILGRAMOV EXPERIMENT / MILGRAM OBEDIENCE STUDY (SK, ENG)

16.09.2020 14:53

„Zákonné a filozofické aspekty poslušnosti sú nesmierne dôležité, ale hovoria veľmi málo o tom, ako sa väčšina ľudí správa v konkrétnych situáciách. Vytvoril som jednoduchý pokus na Yalskej univerzite na zistenie, akú veľkú bolesť môže bežný občan spôsobiť inej osobe jednoducho preto, že mu to prikázal experimentujúci vedec. Prísna autorita bola postavená proti najsilnejšej morálnej povinnosti subjektu (účastníka), proti utrpeniu iných; aj pri v ušiach subjektu znejúcom kriku obete autorita častejšie vyhrávala ako prehrávala. Extrémna ochota dospelých ísť takmer do krajností na príkaz autority predstavuje hlavný výsledok štúdie a skutočnosť s najnaliehavejšou potrebou vysvetlenia.“ Stanley Milgram (*1933-1984), americký sociálny psychológ, Univerzita Yale

"Niektoré subjekty sa začali silno smiať po prvom výkriku bolesti prichádzajúcom od žiaka."

https://sk.wikipedia.org/wiki/Milgramov_experiment
 

ENGLISH:

MILGRAM SHOCK EXPERIMENT:

One of the most famous studies of obedience in psychology was carried out by Stanley Milgram, a psychologist at Yale University. He conducted an experiment focusing on the conflict between obedience to authority and personal conscience. Milgram (1963) examined justifications for acts of genocide offered by those accused at the World War II, Nuremberg War Criminal trials. Their defense often was based on "obedience" - that they were just following orders from their superiours.

"65% (two-thirds) of participants (i.e., teachers) continued to the highest level of 450 volts. All the participants continued to 300 volts."

https://www.simplypsychology.org/milgram.html

MILGRAM OBEDIENCE STUDY - VIDEO ENGLISH:

https://www.youtube.com/watch?v=fCVlI-_4GZQ

 

FULL DOCUMENTARY:

https://www.youtube.com/watch?v=rdrKCilEhC0