MILOVAŤ A ODPÚŠŤAŤ

07.08.2017 12:02

MILOVAŤ A ODPÚŠŤAŤ

 

Heslom Policajného zboru Slovenskej republiky je

„POMÁHAŤ A CHRÁNIŤ“

Bez pochopenia Pravdy sú aj krásne slová iba prázdnymi.

Pomáhať a chrániť, ale čo? Politika, ktorý kradne, alebo obete domáceho násilia? Zlých ľudí alebo iba tých dobrých, alebo obidvoch? Koho vlastne? Pretože keď chránim zlého, spoločnosti nepomáham a predsa zo svojej pozície nemôžem chrániť iba tých dobrých...

Nech je dnes o jedného človeka na tejto krásnej Zemi viac, človeka, ktorý túži poznať a žiť Pravdu. Krehká rovnováha vo svete sa porušila, sme zrnkom prachu v uzavretej sklenej nádobe, letíme obrovskou rýchlosťou a sami nevieme kam. Celé ľudstvo a najmä Vy musíte poznať zmysel a cieľ tohoto letu. Kto čítaš a  vidíš čiary na nebi a  Zem v súvislosti so stavom vlastnej duše, pochop prosím Ťa, že najvyšší čas je DNES A TERAZ... 

V prvom rade musíme POMÁHAŤ A CHRÁNIŤ SAMI SEBA. To znamená s láskou pomáhať blížnym, chrániť sa svetského a pozdvihnúť svoju dušu k Pravde, k Životu a Láske - k Bohu.

Pokiaľ bude pre každého človeka Pravda jediná autorita, a nie autorita pravdou, celý svet sa zmení. Ani stolička nie je stabilná na dvoch nohách, potrebuje najmenej tri. Je najvyšší čas začať sám od seba a prijať do každého hesla a predovšetkým do svojho vlastného života podstavec tri: Obrátiť sa k Pánu Bohu, hľadať zmysel života a nájsť odpoveď na otázku: „KTO SOM JA?“  („ODKIAĽ SOM?“ a  „KAM IDEM?“)

Odpoveď je ukrytá v tichu, v modlitbe a v Svätej Biblii.

Ďakujem všetkým policajtom a prajem vám, aby ste aj Vy do svojho srdca prijali Pravdu, Pána Boha a Pána Ježiša Krista.

Žiť Život znamená MILOVAŤ A ODPÚŠŤAŤ.

 

Preto sa na vás dnes obraciam s prosbou naplniť heslo

„POMÁHAŤ A CHRÁNIŤ“ prosím vás pochopte a naučte sa čo je to:

 

„MILOVAŤ A ODPÚŠŤAŤ“

 

Ja, Teba nadovšetko milujem. Ja, Tebe ďakujem.                 .......................