MODLITBA K VOĽBÁM (CIEĽ, KTORÝ BOH URČIL - POZRI A POCHOP VERŠ JÁN 17:21)

29.01.2020 16:49

"aby boli všetci jedno, jako si ty, Otče, vo mne a ja v tebe, aby aj oni boli v nás jedno, aby svet uveril, že si ma ty poslal." Ján 17:21

Všemohúci večný Bože, Ty si stvoril nebo i Zem a všetko, čo sa na nich nachádza. Tvoje je všetko. Tebe patria aj všetky národy a všetci ľudia. Ty si objal náš národ zvláštnou láskou, dal si mu vlasť a kresťanskú vieru a zachoval si ho v tisícich nebezpečenstvách. Uvedomujeme si túto skutočnosť a hlboko sa Ti klaniame. Hlásime sa k Tebe ako k svojmu všemohúcemu Stvoriteľovi, Pánovi a láskavému Otcovi.

S úprimnou vierou, hlbokým presvedčením a oddanosťou vyznávame, že sme Tvoji a Tvojimi chceme zostať i so všetkými dôsledkami tejto svätej spolupatričnosti.

Preto Ťa prosíme, ako slabé deti svojho všemohúceho Otca, drž nás za ruku a veď nás pevne svojou cestou. Ty si vymeral Slnku, Mesiacu, hviezdam a celej prírode cestu, z ktorej nemôžu odbočiť. Určil si im zákony, ktoré musia nevyhnutne plniť. S človekom však, ktorý je vrcholom Tvojho stvoriteľského diela na Zemi, si mal zvláštne úmysly. Dal si mu slobodnú vôľu, lebo si nechcel, aby bol otrokom, ale Tvojím slobodným dieťaťom. Dal si mu rozum, aby hľadal, našiel a dosiahol cieľ života, ten najvznešenejší cieľ, ktorý si mu určil – spoznávať a milovať Teba. Preto teraz, keď stojíme pred voľbami, pred krokom, ktorý rozhodne, či náš národ v budúcich rokoch pôjde za týmto cieľom, alebo sa od neho odkloní, sme si vedomí svojej zodpovednosti…

-     -     -

Poznámka Biblik: Neoliberalizmus vrátane všetkých proeurópskych, proatlantických a prožidovských strán sú hrozbou pre Slovensko. Sioninizmus a americký spôsob myslenia "žer a nestaraj sa" je rakovina sveta. Aby mohli dosahovať svoje ciele, čo je kontrola myslenia a následne nadvláda nad svetom, zneužívajú sa témy ako holokaust a ľudské práva. Na židoch ani na ostatných ľuďoch týmto služobníkom diabla - neoliberálom a sionistom nezáleží vôbec, im ide o to, aby ste prijali ich zvhrlú deštruktívnu luciferskú ideológiu akou je genderizmus a demokracia na americký spôsob. Teraz idú bojovať proti zmenám klímy, ktorú spôsobili posýpacími lietadlami. Oni vám chcú určovať, čo si máte myslieť a ak nebudete mať ten "správny názor" vyhradzujú si právo vás zatvárať a trestať! Je každého vec čo si myslí o židoch a o holokauste. Faktom je, že Zyklon-B sa používal v provomrade na odvšivenie šatstva, nie na zabíjanie ľudí, čo je riskantné aj pre okolitý personál, a plynu bol nedostatok. Zaujímavý dokument je Rudolfova Správa. Nejaké masové popravy v plynových komorách sú dosť pochybné. Miesto toho, čo by sme sa teraz mali zaoberať tým, že náletmi lietadiel chemtrails nás vydymujú ako potkany, dookola sa opakuje nejaký holokaust, ktorý sa vonkoncom netýkal len nejakých židov, ale aj farárov a všetkých, ktorí by mali problém s prijatím nových názorov na svet. Každý jednotlivec alebo skupina, ktorá mohla predstavovať vážnu opozíciu voči Hitlerovi a jeho doktríne, skončil rýchlo v koncentráku, ako napríklad budúci velitelia zo slovenskej dôstojníckej školy. Odvliekli ich všetkých. A čo sa deje teraz? Nejaký neofašista Hovnc nechal odvliecť Rostasa a ide aj po Kotlebovi. Ak by niekto na Hovnca spáchal atentát podobne ako na Heydricha, vôbec by som sa tomu nečudoval. Hovnc je nepriateľ Slovákov a šíri nenávisť, je to prvotriedny fašista! Potrebujeme nové Slovenské národne povstanie, a aktívny protifašistický odboj. Fašizmus nebol porazený, stále existuje skupina, ktorá sa pokladá za vyvolenú a chce za každú cenu ovládnuť svet. V boji za vykydnutie neoliberalizmu a euroatlantických satanských hodnôt za hranice Slovenska je každá iná voľba okrem Kotlebu zradou, sme si vedomí svojej zodpovednosti, a preto volíme Kotlebu.