MODLITBY ZA NOVÉHO PREMIÉRA 8.11.2020 o 13:00 (+Poznámka Biblik: ODPORÚČAME VYHNÚŤ SA AKÉMUKOĽVEK TESTOVANIU) [AKTUALIZÁCIA 1x]

06.11.2020 17:14

V nedeľu 8.11.2020 o 13:00 sa uskutočnia spoločné modlitby za to, aby sme mali v čele štátu normálneho človeka.

V čele štátu potrebujeme mať aj my Slováci takého človeka, ktorý má na to okrem prirodzených vodcovských, diplomatických a organizačných schopností aj po stránke IQ, emócií aj psychického zdravia. Schopného človeka, ktorý to má v hlave v poriadku. Takého človeka, ktorý napriek okolitému silnému tlaku bojuje za naše záujmy. Mal by teda milovať Boha aj Slovenský národ a seba. Nech nám Pán Boh do čela štátu rýchlo vzbudí niekoho normálneho, kto je skutočne za nás a náš národ, niekoho, kto nás má rád, niekoho, kto je ako skutočný kráľ prirodzene spjatý so Slovenským národom! (v týchto dňoch chtiac-nechtiac snáď každý politik musí brať do úvahy záujmy globalistov, ale ešte vždy ak vedúci politik naozaj chce a má na to schopnosti a kontakt s Bohom, existuje aspoň nejaký priestor na manévrovanie. Napríklad Viktor Orbán ako sa zdá robí pre svoj národ Maďarov čo môže, mimochodom, Viktor Orbán je kresťan)  V nedeľu 8.11.2020 o 13:00 sa prosíme vás aspoň na pár sekúnd zastavte a poproste Pána Boha, aby nám dal do čela štátu normálneho človeka. Ďakujeme!

Na zločinca, ktorý nám vďaka Pánu Bohu aspoň na chvíľu zmizol z očí radšej nemyslím vôbec. Ako vidíte, diablom je jedno, aké emócie vzbudia, zdá sa, že pre nich je dobré čokoľvek, akákoľvek pozornosť. Tejto zločinnej vláde je podľa mňa lepšie nedávať žiadnu energiu. A nad to, čo je nutné, netreba venovať žiadnu pozornosť ich zhovadilým nariadeniam, vyzerá to tak, že tým chcú dosiahnuť to, aby sa im venovala pozornosť - t.j. tým sa im dáva energia: nosenie rúšok, účasť na ich testoch, dodržiavanie neodôvodnených karantén a zákazov - všetko je to hra na pozornosť. O nich a o tejto špinavej satanskej vláde a zvlášť o premiérovi sa ani nebavíme, ani na nich nemyslíme, snažíme sa nevpúšťať si ich odporné tváre ani ich odporné vyhlásenia do našich myšlienok.

Zásadne odmietame akékoľvek zločinné nariadenia, vrátane rúšok, testov a vakcín. Takéto opatrenia, pretože každý človek je sám zodpovedný za svoje zdravie, majú byť vždy dobrovoľné. Podriaďovanie sa týmto zločinom vedie k legalizácii ďalších zločinov. Ak nenosíte rúško, môžete Pána Boha prosiť, nech vám dá anjela, aby sektári, ktorí veria v rúško do vás neskákali. Ak sa stretnete na modlitbe za konkrétny správny cieľ aspoň dvaja alebo traja, máte obrovskú šancu na úspech.

Vieru v rúško, testy a vakcíny považujeme za podobnú nejakej sekte alebo náboženstvu. Na Slovensku je náboženská sloboda, môžu existovať aj sekty, pokiaľ neobmedzujú niekoho iného. Žiadna sekta však nemá právo vnucovať druhému svoje náboženstvo! Za zločiny vynucovania nariadení budú súdení aj predstavitelia vlády a úradníci, ale aj niektorí policajti a ľudia, ktorí kôli rúškam a pod. terorizovali ľudí. Určite je na mieste modliť sa za seba, aby ste zvýšili svoje šance na prežitie medzi jedincami, ktorých mozog je cielene poškodzovaný nedostatkom kyslíka v rúšku a ďalšími pochybnými nariadeniami, ktoré v skutočnosti vedú k vyvolaniu katastrofy.

Poznámka Biblik: Katolícka cirkev svojim odporúčaním ohrozila ľudí na zdraví aj na živote, zásadne nemôžete veriť takejto cirkvi. A nemôžete veriť ani takejto vláde, na čele ktorej stojí narušený človek a ani tomu, že tie testy nie sú nakazené. Existuje určitá pravdepodobnosť, že vám pomocou testov zavedú infekciu. Preto ľuďom odporúčame, aby sa vyhli akémukoľvek testovaniu - predmety v ktorých má prsty táto vláda si nemôžete strkať do tela! Ak sú schopní ohrozovať ľudí na živote zatvorením prevádzok, vytváraním atmosféry strachu, rozvracaním štátu a odopieraním zdravotnej starostlivosti pod zámienkou akejsi pandémie, ktorá dodnes nebola skutočná, iba mediálna, ich cieľom je v skutočnosti vyhladenie väčšiny ľudstva! Je určitá pravdepodobnosť, že plošné testovanie je spôsob, ako infikovať a nakaziť ľudí. PRETO VÁM ODPORÚČAME VYHNÚŤ SA TÝMTO TESTOM AJ AKEJKOĽVEK VAKCÍNE. JE LEPŠIE STRATIŤ ZAMESTNANIE AKO SLOBODNÚ VÔĽU, KTORÁ MÔŽE BYŤ ZAVEDENÍM INFIKOVANEJ TESTOVACEJ TYČINKY A NESKÔR AJ VAKCÍNY OVPLYVNENÁ. URČITÉ CHEMICKÉ LÁTKY VO VAKCÍNACH, (PRÍP. AJ NA TESTOVACEJ TYČINKE)  MÔŽU TRVALE ZMENIŤ FUNGOVANIE VÁŠHO TELA A MOZGU. ISTÝM SPÔSOBOM JE KAŽDÁ MODERNÁ VAKCÍNA ČIPOVANIE, A ČI SA NANOTECHNOLÓGIE A FRAGMENTY MIKROSKOPICKÝCH CHOROBOPLODNÝCH ZÁRODKOV NEPOUŽÍVAJÚ AJ V TESTOVACÍCH TYČINKÁCH, TO ZA TÝCHTO OKOLNOSTÍ NEMÔŽEME VYLÚČIŤ. TESTOVANIE TESTOVACÍMI TYČINKAMI POVAŽUJEME ZA VYSOKO RISKANTNÝ ZÁKROK, KTORÉMU JE LEPŠIE SA VYHNÚŤ V ZÁUJME BEZPEČNOSTI A ZACHOVANIA ZDRAVIA. VYHÝBANIE SA RÚŠKAM, TESTOM A VAKCÍNAM JE SKUTOČNÁ PREVENCIA, TEDA OCHRANA SAMÉHO SEBA.

Ak my rúška, testy aj vakcíny odmietame, a niekto by nás chcel nejakým spôsobom nútiť, je to niečo podobné, ako keby niekto druhého nútil, aby si rúško dal dole, nechodil na testy alebo sa nedal očkovať. Nikto nemá právo vyvíjať na človeka a jeho slobodnú vôľu žiadny nátlak, ako to robí táto zločinná vláda!

Čo sa týka rúšok, testov a vakcín, veríme Posolstvu Pána Ježiša Krista:

"ZDRAVÍ NEPOTREBUJÚ LEKÁRA ALE CHORÍ." Matúš 9:12

Slobodná vôľa je po živote najcennejším darom od Pána Boha, život bez slobodnej vôle by nemal zmysel, teda so životom a tým, čomu hovoríme zdravie, je slobodná vôľa úzko prepojená. Ak ju chce nejaká vláda hrubým spôsobom narušovať, je to zločinná vláda a veríme, že zločinci budú postavení pred súd.

- - -

AKTUALIZÁCIA 1:

 "Milujte svojich nepriateľov" znamená: "Činte to čo im prospieva! Teda ich aj karhajte, ak nemôžu inak prísť k poznaniu!" len musí pritom vládnuť spravodlivosť; lebo lásku nemožno oddeliť od spravodlivosti!
- Nemiestna ústupčivosť znamená pestovať chyby nepriateľov ešte viac." Abd-ru-shin, POSOLSTVO GRÁLU

https://www.biblik.sk/news/milujte-svojich-nepriatelov-znamena-cinte-to-co-im-prospieva/