MÔJ NAJCENNEJŠÍ POKLAD

26.06.2018 17:04

 

Toľko krát, život som hlúpo riskoval

Ty si však vždy verne pri mne stál,

Tvoji anjeli bdeli, chránili ma vždy,

aj vtedy, keď hlúposti som robieval.

 

Česť a sláva patrí Tvojmu Svätému Menu

-

JA SOM!

-     -     -

 Môj najcennejší Poklad, vysoko nad vysnívanú ženu.

Aby Ťa poznali všetci Tí, ktorí Ťa ešte neznajú

radosť a šťastie, vonku - vo svete, márne hľadajú!

 

Niet radosti väčšej ako byť stále s Tebou,

iba vtedy môžeme Byť, každý sám sebou.

Ty Život večný, človeku si sľúbil,

aj keď Ťa nemal rád, večnou Láskou si ho ľúbil.

Za zlé iba Tvoja Milosť ako odplata stíhala ma,

Ty si môj skutočný Brat, Otec, Sestra, Mama...

S Tebou žiadna duša neostane prázdna, a nebude viac nikdy sama!

 

Pane Bože a Pane Ježišu Kriste,

za všetko Ti ďakujem,

čo za zlé považoval som, na dobré sa obrátilo.

áno, veľmi Ťa milujem,

Tvoje Slnko, vo tme mi zasvietilo.

Ver mi, snažím sa celým srdcom iste,

Nie vždy je to ľahké, sami si kladieme nástrahy

Nech o Tebe a Tvojej láske, sú všetky meditácie, modlitby, úvahy.

 

Aby každý túžil prísť k Tebe -  k nášmu Cieľu,

Skrze Teba - náš Živý Boh, máme Nádej, Lásku, Vieru.

Aby sme Ťa milovali, v modlitbe k Tebe volá dieťa,

aby sa na Zemi všetci dobre mali,

aj keď, žiadne ľudské oko neuzrie Ťa,

-

JA SOM!

 Pán a Boh, Večný,  Živý!

 -     -     -

Iba Ty nás môžeš skutočne uzdraviť,

bývali sme slepí, hluchí, kriví,

  k Tebe Pane, aj chorí a špinaví, smeli sme prísť...

Ty si nás preč neposlal, len zatratenie a smrť by sme si zaslúžili!

Pane Bože, Pane Ježišu Kriste,

za všetko dobré, čo si pre nás vykonal, ako sme sa Ti odvďačili?

 
 
 

-    -    -