MOLOTOVOV KOKTEIL / MOLOTOV COCTAIL (SK, ENG, DEUTSCH, SPA, MAGYAR AND OTHER LANGUAGES)

02.09.2020 16:39

"V živote som sa možno nenaučil veľa, no jedno viem: Boh mi nezaviaže topánky bezo mňa." Doug Boyd

"If I have learned one thing in this life, it is that God will not tie my shoes without me." Doug Boyd

- - -

"Fľaša naplnená zmesou koncentrovanej kyseliny sírovej a benzínu v pomere 1:1, pevne uzatvorená fľaša sa obalí handrou a handra sa nechá nasiaknuť zmesou chlorečnanu sodného (alebo draselného) s cukrom (nasýtený vodný roztok). Po zaschnutí sa z fľaše stáva zápalný granát, stačí hodiť a po rozbití fľaše sa sám zapáli."

Nádoba

Mala by mať tvar vhodný na vrhanie a mala by byť dostatočne krehká, aby sa pri dopade na cieľ ľahko rozbila. Ak sa predpokladá vplyv na mäkký podklad, pridáva sa k nej tvrdý hranatý predmet, aby pri dopade jeho hrana opretá o fľašu zabezpečila bezpečné rozbitie.

Horľavina

Vhodný je stužený benzín, ktorý sa toľko nerozteká, neodparuje a priľne na povrch, čo koncentruje žiaru do jedného miesta. Používal sa napríklad benzín zmiešaný s motorovým olejom, alebo sa benzín stužuje rozpúšťaním mydla alebo plastu (polystyrén), až vznikne kvapalina viskozitou pripomínajúca med.

https://sk.wikipedia.org/wiki/Molotovov_koktail

Verzia pre tlač:
 
!!! ZBRANE JE DOBRE MAŤ AK BY NA VÁS CHCELI ÚTOČIŤ, OPATRNOSŤ JE NA MIESTE !!!
"BUĎTE OPATRNÍ ! Molotovove kokteily môžu  predstavovať významné riziko pre osoby používajúce ich, BUĎTE OPATRNÍ !"
Verzia pre tlač:
 
- - -
ENGLISH:
MOLOTOV COCTAIL:
"A Molotov cocktail is a good defensive weapon to have on hand, and it requires minimal resources to create and deploy."
! Represents significant danger for users, please be careful ! Good to wear leather gloves and have a good lighter, which you can operate with gloves. Protect your hands and body against fire, protect yourself against agressive people !
In Slovakia cops are stalking if you wear masks, if this would happen in England, most of the police cars will burn as a symbol of fascism! Burning an interior of car should in most cases deactivate the car permanently!
 
 
At the bottom of this page you have many languages: