Mons. PETER PIŤHA: SÚ TO NEOMARXISTI A NEONACISTI

25.10.2018 16:24

Samozrejme v satanom ovládaných médiách vzbudil odvážny katolícky kňaz Mons. Petr Piťha rozruch, ktorý istým spôsobom nápadne pripomína prenasledovanie kňazov za bývalých režimov. Človek, ktorý sa dnes vyjadrí ináč ako "politicky korektne" ku potratom či homosexualizácii, (prípadne k iným oficiálnym pravidlám či normám, resp. inej všeobecne uznávanej "verejnoprospešnej" praxi) býva označovaný zo strany vládnych predstaviteľov ako nebezpečný extrémista, ako hrozba pre spoločnosť, čo je vlastne prvým krokom k určitej spoločenskej izolácii, a neskôr môže viesť aj fyzickej likvidácii, napr. aj v štátnom zariadení na prevýchovu. Už na základe dnešných zákonov je možné vlastne "legálne" odsúdiť každého "nepriateľa" spoločnosti. Veď aj Kristus aj mnohí proroci a svätí boli vlastne odsúdení a zavraždení podľa zákona tej "najspravodlivejšej" skupiny spoločnosti, ktorých ešte aj dnes poznáme ako farizejov. A tieto skupiny, ktoré sa považovali za "elitu" spoločnosti nemali radi, keď niekto kritizuje ich zákony. Nejakých svedkov si vždy našli a bolo aj tak úplne jedno, čo hovoria, lebo vina toho, koho chceli mať za vinného bola automaticky samozrejmá - podľa zákona, a iba málokto, kto aj naďalej trval verejne na svojom, unikol ťažkému žaláru či smrti. 

Mons. Petr Piťha sa verejne vyjadril k Istanbulskému dohovoru:

"Navržené zákony a jejich protagonisté převzali ideologii marxismu a nacismu. Jsou to neomarxisté - o čemž se mluví, a neonacisté, o čemž se cudně mlčí. Navrhované zákony sú ze své podstaty nedemokratické. Jsou diktátorské. Diktatury se vždy potřebovali zbavit rodiny, která přes jakoukoli dílčí domácí autoritu je demokratickou jednotkou, je nositelem a zdrojem demokracie, a zároveň i pravé vazebnosti společnosti. Že existovali a existují špatné rodiny, všichni víme. Na principu to nemění nic." Mons. Petr Piťha

Mons. Petr Piťha - katedrála sv.Víta 28.9.2018

https://www.youtube.com/watch?v=vBiyz38PSdQ

Zaujímavý článok vyšiel aj na serveri INFOVOJNA:

https://www.infovojna.sk/article/video-pitha-v-kazni-o-homosexualistoch-a-neslobode-hovoril-ako-prorok-tvrdi-knaz-jan-balik