MÔŽE BOH DOPUSTIŤ VÍŤAZSTVO ZLA?

04.03.2020 12:30

Z krátkodobého hľadiska, ktoré môže trvať aj desaťročia či niekedy aj stáročia sa zdá akoby vždy víťazil materiálny princíp nad duchovným, čo by sa dalo prirovnať aj k tomu, že zlo víťazí nad dobrom. Z dlhodobého hľadiska naprieč tisícročiami však každé tyranské impérium, ktoré nemalo záujem priniesť ľuďom pravé Poznanie Boha, celkovo národy a jednotlivcov pozdvihnúť a vytvárať preto podmienky materiálneho blahobytu a výnimočne kvalitného vzdelania pre každého človeka, sa úplne rozpadlo na prach a čím väčšie tyranské impérium, tým väčší a trápnejší pád. Akoby zlo bol iba opar, ilúzia a jediné čo skutočne JE, to JE iba Boh a Život!
Cieľom každého politika a zmyslom každého štátu by mala byť rovnosť pred Bohom, aby aj bohatý aj chudobný mohol nerušene poznávať Boha. Teda ak sa niekto rozhodne pre život v modlitbe, meditácii a pre bližšie štúdium svätých kníh, mal by mať prístup k jedlu, bývaniu a oblečeniu, ak na tejto planéte na to treba peniaze, tak peniaze by mal mať na živobytie každý a vždy. Zrejme potom aj zamestnávatelia by sa museli snažiť ľuďom vytvárať iné podmienky, ak by človek bol slobodný a nezávislý. A ak by boli vytvorené takéto podmienky, o ktorých nepochybujem, že s dnešnými automatizovanými technológiami ich vieme vytvoriť a zabezpečiť jedlo, bývanie a oblečenie každému, potom bezdomovectvo a povaľačstvo by malo byť trestným činom.

Je jasné, že dnes väčšina pracovných miest je umelo dotovaná, aby ľudia mali čo robiť, aby mali kde chodiť a nejako tráviť svoj čas. Ľudia dnes nevedia byť sami so sebou, nevedia vycítiť ticho a kľud za myšlienkami. V hurhaji miest, áut, a popri bombardovaní "hlukom" bezdrôtových sietí je to veľmi zložité. Ľudstvo musí mať nejaký cieľ, od toho sú vedci (vodci) a farári (správci farností, správci duchovného smerovania ľudstva). Lídri vedeckí, náboženskí a politickí by sa mali najprv čím skôr prebudiť a uvedomiť si, že im bola zverená obrovská zodpovednosť - a od každého, komu je mnoho zverené (úrady, moc, peniaze, vedomosti) od toho budú mnoho požadovať! (pozri Lukáš 12:48) Štátny úrad preto nesmie zastávať človek s priemernou morálnou úrovňou! Ak sú kritéria na odbornosť, musia byť kritériá aj na čistotu charakteru, pretože štátny predstaviteľ je zároveň aj duchovným lídrom a určuje strategickú budúcnosť národa! Teda je neprípustné, aby sa niekto verejne prezentoval ako záletník (Kollár by mal odteraz držať hubu a nie drístať, že zachraňuje demografickú krivku, tak dáva národu strašný príklad! Kto má mnoho žien, nemá ani jednu, mnohoženstvo ak je dobre naplnená Zem ľuďmi je dnes neprípustné!) A Matovič? Ak sa blázon odvráti od svojho bláznovstva, ľudia by na jeho úbohé výstupy viac nespomenuli.  Ale ak by dobrý začal robiť zlé, na jeho dobré skutky sa tiež viac nebude pamätať. Veru, štátnici by mali poznať, odkiaľ pramenia tieto večné Zákony a že divadielko sa nedá hrať donekonečna. Ešte donedávna to išlo, dnes bývajú rýchlo odprataní, niečo sa zmenilo na Zemi a všetky procesy sa urýchlili.