MOŽNOSTI PSYCHOTRONIKY

25.02.2020 14:48

"Ver a Tvoja viera Ťa uzdraví!"

(pozri Mat. 9:22, Mat. 15:28, Mar 5:34, Mar 10:52, Luk 7:50, Luk 8:48, Luk 17:19, Luk 18:42)

- najstrašnejšie čo sa môže človeku stať, keď stratí vieru

-  -  -

MOŽNOSTI PSYCHOTRONIKY - veľmi zaujímavý český dokument, kde vedci a lekári podrobili ľudí s mimozmyslovým vnímaním vedeckému skúmaniu. Ako sa zdá, tento dokument načrtol, ako bude vyzerať medicína a spoločnosť v budúcnosti, ak ľudstvo prežije. Je zaujímavé, že cvičení psi na hľadanie sa bežne používajú, ale cvičení ľudia s praxou a vynikajúcimi výsledkami, ktorí vedia určiť dokonca aj na diaľku s veľmi veľkou presnosťou, či niekto prežil napr. v zasypanej bani, sú automaticky vyradení! Ako keby všetko, čo nechce moderná veda vidieť ani neexistovalo a pritom to sú tie nové objavy a nové technológie, ktoré sú ukryté v človeku!

https://www.youtube.com/watch?v=59VtpICK1V0