Mr. ARNOLD SCHWARZENEGGER: MOTIVATIONAL SPEECH / ARNOLD SCHWARZENEGGER: MOTIVAČNÝ PREJAV, ODOVZDÁVA ŽIVOTNÉ SKÚSENOSTI A HOVORÍ AKO VYUŽIŤ SÚČASNÚ SITUÁCIU (SK, ENG)

15.04.2021 18:13

PLEASE SHARE / PROSÍME ZDIEĽAJTE

Arnold Schwarzenegger - motivational speech:

https://www.mojevideo.sk/video/349bc/arnold_schwarzenegger_a_jeho_motivacna_rec.html

 

  1. FIND YOUR VISION AND FOLLOW IT – NÁJDI SI SVOJ CIEĽ, SVOJU VÍZIU A CHOĎTE SI ZA TÝM
  2. NEVER EVER THINK SMALL – NIKDY NEROZMÝŠLAJTE OBMEDZENE
  3. IGNORE THE NAYSAYERS – IGNORUJTE TÝCH, ČO HOVORIA, ŽE SA TO NEDÁ
  4. ROCK YOUR ASS OFF, YOU NEVER WANT TO FAIL BECAUSE YOU DIDN’T WORK HARD ENOUGH – ZDVIHNI RIŤ A TVRDO MAKAJ, PREDSA NECHCEŠ ZLYHAŤ LEN PRETO, ŽE SI DOSTATOČNE NEPRACOVAL!
  5. DON’T JUST TAKE, GIVE SOMETHING BACK! TEAR DOWN THAT MIRROR THAT MAKES YOU ALWAYS LOOK AT YOURSELF / NEBUĎTE LEN TAKÍ, ČO PRIJÍMAJÚ, DÁVAJTE AJ NIEČO NASPÄŤ. ODSTRÁŇTE TO ZRKADLO, CEZ KTORÉ SA STÁLE POZERÁTE LEN SAMI NA SEBA! (pozn. Biblik – kniha Joe Dispenza – Ako sa zbaviť zvyku byť sám sebou / Joe Dispenza - Breaking the habit of being yourself)
  6. HAVE VISION - THINK BIG - IGNORE THE NAYSAYERS – ROCK YOUR ASS OFF – AND GIVE BACK AND CHANGE THE WORLD...
  7. ...BECAUSE IF NOT US, WHO? IF NOT NOW, WHEN?

MAJTE CIEĽ, VÍZIU - MYSLITE VO VEĽKOM - IGNORUJTE POCHYBOVAČOV - TVRDO NA SEBE MAKAJTE - A DÁVAJTE VŽDY AJ NIEČO NASPÄŤ A ZMEŇTE SVET... PRETOŽE KEĎ NIE MY, TAK POTOM KTO? A KEĎ NIE TERAZ, TAK KEDY?

 

PLEASE SHARE / PROSÍME ZDIEĽAJTE

THANK YOU. ĎAKUJEME!

Biblik.sk