MUDr. JAN HNÍZDIL: NARIADENIE RÚŠOK, RESPIRÁTOROV, TESTOV A ODSTUPU V ŠKOLÁCH SA RUŠÍ

15.04.2021 17:21

MUDr. Jan Hnízdil, lekár, zdravotnícke zariadenie hnizdozdravi.cz

Pod záminkou ochrany zdraví občanů vláda trestně stíhaného premiéra zdraví občanů systematicky ničí. Teď přišly na řadu děti. Po mnohaměsíčním bezdůvodném uzavření školek a škol došlo tento týden k jejich podmíněnému otevření. Děti, studenti a učitelé se musí podrobit pravidelnému testování, nosit respirátory, udržovat odstupy. Jejich fyzické i psychické zdraví je systematicky decimováno. Nařízení testů, respirátorů a sociálních distancí postrádá jakékoliv medicinské zdůvodnění. Podle právníků odporuje řadě ustanovení zákona. Každý rodič, učitel a provozovatel školy by se měl svévolným a zdraví poškozujícím nařízením postavit, žádat okamžité a bezpodmínečné fungování škol. Je nejvyšší čas říci psychopatům důrazné NE! Návod již dříve poskytl tým právníků Zdravého fóra.

Argumentačně silný  je rozsudek Okresního soudu ve Výmaru z minulého týdne.  Soud rozhodl, že povinnost nosit respirátor, dodržovat doporučené rozestupy a provádění antigenních testů ve školách ohrožuje duševní a fyzické zdraví dětí. Uvedená opatření jsou zakázána.

Rodiče dvou dětí podali žalobu proti nošení chirurgických roušek, resp. respirátorů, ve škole. Soud se zabýval i výpovědní hodnotou AG- a PCR-testů, testováním ve školách a dodržováním rozestupů.

Rozsudek byl vynesen 8. dubna 2021 (Az.: 9 F 148/21)

Zkrácené znění:

I. Ředitelé a učitelé a vedení škol nesmí vyžadovat od obou dětí i ostatních žáků vyučovaných v těchto školách:

1. nošení chirurgických roušek a respirátorů všeho druhu ve třídě a v prostorách školy, jež zakrývají ústa a nos;

2. v případě dětí bez symptomů respiračních onemocnění udržování minimálního rozestupu nad rozsah obvyklý před rokem 2020.

3. účastnit se opakovaných antigenních testů k určení viru SARS-CoV-2.

II. Ředitelům a učitelům škol a vedení těchto škol soud nařizuje pokračování výuky obou dětí a i všech ostatních žáků, kteří jsou v těchto školách vyučováni.

III. Zúčastněné děti nenesou soudní náklady. Zúčastněné strany nesou mimosoudní náklady samy.

IV. Rozhodnutí nabývá účinnosti dnem jeho vydání.

Originál rozsudek – Weimar

překlad mgr. Magda Stehnová, kráceno

Jan Hnízdil

ZDROJ: ac24.cz

https://www.ac24.cz/zpravy-z-domova/jan-hnizdil-narizeni-rousek-respiratoru-testu-a-odstupu-ve-skolach-se-rusi/