MUDr. JAN PALOUČEK: VÝZNAM FARIEB

19.10.2018 12:49

MUDr. JAN PALOUČEK - KNIHA POSOLSTVO FARIEB

https://www.biblik.sk/products/posolstvo-farieb/

MUDr. Jan Palouček POSELSTVÍ BAREV

 

                                             Z L A T Á

Zlatá je barvou nejvyšších hodnot, a to jak v rovině hmotné, tak i v rovině duchovní. Pod pojmem bohatství si většina lidí přestaví rozsáhlý majetek, ale nikdo se jistě nebude vzpírat tvrzení, že existuje i bohatství myšlenek a bohatství moudrosti.

Právě v dnešní době jsme si navykli směšovat nebo zaměňovat různé pojmy navzájem a přisuzovat jim nesprávny význam. Mnozí lidé si již uvědomují, že i jejich myšlenky jsou něčím cenným, nebo dokonce snad ještě cennějším, než celý jejich pozemský majetek, který často právě z nich povstal. Znamenité myšlenky však nejsou ještě moudrostí, neboť moudrost je něco, co si člověk nese v duši a nikoliv v mozku. Proto si již mnozí přinášejí moudrost na tento svět a nesou ji v sobě bez zbytečných myšlenek, zatímco ti, kteří myšlenkami hýří, jej často opouštějí, aniž zmoudřeli. Z bohatství myšlenek lze těžit jen na zemi, ale ono samo o sobě nepropůjčí ještě lidské duši věčnost. Snad každý si vzpomene, jaký propastný rozdíl spočívá mezi tím, když něčemu svým rozumem nejdříve jen porozumí, a teprve později ve vlastním prožití skutečně přijme. Porozuměním ukládáme novou informaci pouze do mozku, o který v okamžiku smrti přijdeme, zatímco prožitím ji zapisujeme do své duše, do sebe samých.

K moudrosti se tedy dospívá zkušenostmi, které si člověk správně vysvětlil a podle nichž se také zařídil, neboť každá zkušenost jen ukazuje, co je třeba dělat dál. Proto jsou na světe i lidé s mnoha zkušenostmi, ale bez moudrosti, neboť své zážitky konzumují jako jiní jídlo - pro jejich chuť a nikoli pro jejich význam.

Naproti tomu se zase druzí pohnuli vpřed na základě třeba i jediné zkušenosti, kterou správně přijali.

Moudrost není chytrost, a proto je lze snadno rozlišit. Moudrý člověk narovnává svoji osudovou cestu a obrací ji směrem vzhůru. Z této výše se mu naskýtá jiný pohled na vše, co se v životě odehrává. Získává nadhled a tím také odstup od mnoha dramatických událostí, jejichž hluboký smysl si uvědomuje. Nechává působit síly, které přitahuje čistotou svého chtění, a trpělivě vyčkává doby naplnění.

Chytrý člověk postupuje zcela naopak, neboť svoji osudovou cestu zamotává a obrací směrem dolů. Přehlíží život ze své pozorovatelny v propasti strachu a napjatého očekávání, co se stane. Obává se příštích událostí, protože neví, jak a proč vznikají. Proto se snaží získat co nejvíce a co nejrychleji něco pro sebe, dříve než ho náhoda, smůla nebo neštěstí o tuto možnost připraví.

Oprávněné místo pro zlatou barvu je na zemi všude tam, kde se lidé mohou setkat s nejvyššími hodnotami, neboť pak je působení zlaté barvy v souzvuku s obsahem takové činnosti. Proto nebude síla zlaté barvy působit rušivě v chrámech, koncertních síních, divadlech, vladařských sídlech - ovšem jen za předpokladu, že je zde hlavním cílem podpora úsilí člověka o vnitřní povznesení. Zlatá barva tak může doprovázet pravé umění, pravé vládnutí, pravé úsilí o povznesení ducha. Proto by měl mít i ten, kdo si nasazuje korunu, ve své hlavě přinejmenším stejně cenný obsah.

Ve dnech zlaté barvy si můžeme připadat více odpoutání od tělesnosti. Člověk se jakoby vymaňuje z pout pozemskéhorozumu a začíná více vnímat svým citem. Je to doba, v níž můžeme hlouběji prožít a tím také poznat skutečnou hodnotu či bezcennost mnoha věcí. Poznáváme lépe lidi, svůj život, sami sebe, skutečnou krásu i temnotu. Je jisté, že prožívání všech těchto kontrastů a hloubka uvědomění nemusí být vždy snadnou záležitostí. Vliv zlaté barvy nám ukáže, jaké hodnoty vyznávame a jakým způsobem se je snažíme získat. Proto nemusí zlatá barva vyzvednout do popředí vždy jen pokoru nebo touhu po věčnosti a kráse, nýbrž také ziskuchtivost, pokrytectví a klam, chce-li člověk obklopit leskem a nádherou jen své tělo a nikoliv svého ducha.

Zlatá barva je vystupňováním účinků žluté barvy. Její vliv upomíná na potřebu ducha shromažďovat věčné hodnoty. Příliš silný vliv zlaté barvy tlumí běžnou smyslovou pozornost a může vyvolat poruchy koncentrace při bežných činnostech.

 
MUDr. Jan Palouček,
 
 
Ďakujeme / Thanks to:
MUDr. Jan Palouček