MUDr. PETER LIPTÁK: Obráťte sa na svojho praktického lekára so žiadosťou o pomoc

18.09.2020 12:14


Ak trpíte Vy, Vaše deti, rodičia, starí rodičia zdravotnými následkami z nosenia rúška obráťte sa na svojho praktického lekára a požiadajte ho o vystavenie potvrdenia. Potvrdenie akceptované aj v zahraničí je dostupné na tomto linku v slovenskej aj anglickej verzii.
Vytlačte si ho a choďte požiadať svojho lekára o pomoc.
V situácii, kedy naše štátne inštitúcie prijímajú rozhodnutia v rozpore s vedeckou medicínou, ktorá je vyjadrená napríklad aj v aktuálnych odporúčaniach WHO, a ktoré preto majú potenciál poškodzovať zdravie našej populácie a to obzvlášť našich detí a seniorov sa musia pacienti a lekári spojiť. Nemôžeme súhlasiť so zneužívaním polície a s vyhrážaním sa použitia armády proti obyvateľstvu bez legitímneho právneho základu.

V centre úsilia spoločnosti musí byť človek. A to najmä starostlivosť o jeho zdravie, výchovu a vzdelanie. Ľudia s morálnou integritou toto nemôžu ignorovať.
A preto sa musia pacienti a lekári spojiť proti zlu, ktoré sa dnes šíri v spoločnosti.

https://blog.hlavnespravy.sk/22931/obratte-sa-na-svojho-praktickeho-lekara-so-ziadostou-o-pomoc/

Poznámka Biblik: je zvláštne, že na to, aby ste urobili zásadné rozhodnutie, potrebujete lekára! Ak raz odmietnete nosenie rúška, nemôžu vám ho nasadiť, iba násilím alebo pod hrozbou mučenia. Ináč sa vám nemôže postaviť nikto. Ak vám niekto niečo prikáže, potom prečo to robíte, ak s tým nesúhlasíte, alebo dokonca ak to výslovne škodí vám a vašim deťom? Veď sa označujete za otrokov, čo iné potom chcete, ako otrokársky systém? Chcete ísť k ďalšiemu pánovi, tentokrát k pánovi doktorovi aby zase nejaký pán urobil rozhodnutie za vás?

Diablova vláda! Bez tváre a ich vodca s rožkami! Kto počúva nariadenia ich "odborníkov", dáva diablovi autoritu https://www.biblik.sk/news/zaujimavosti-o-symbole-v-somethin-interesting-about-the-v-symbol/