MUDr. STANISLAV GROF - ODLIŠNÁ PSYCHIATRIA (+Poznámka Biblik)

26.03.2021 10:15

Stanislav Grof - odlišná psychiatrie (rozhovor)

https://www.youtube.com/watch?v=1AaHmfdpXIA

Poznámka Biblik: väčšina bežných psychiatrických liekov sú ťažko návykové drogy, spôsobujúce choroby. U človeka obvykle nasleduje pri "liečbe" psychofarmakami úpadok charakteru a rozvoj ďalších zlých sklonov a závislostí. V psychiatrii sa odteraz viac už nesmú ignorovať fyzické príčiny (obvykle poruchy trávenia, viac tu) a takisto sa nesmú ignorovať duchovné príčiny - posadnutie, démoni, mágia, čarodejníctvo, návštevy veštíc, či návšteva ľudí ktorí vedome alebo nevedome spolupracujú alebo prichádzajú do kontaktu s temnými silami. To u pacienta tiež treba vyšetrovať (ak on sám chce pomôcť a stojí o navrhnutie účinnej liečby) či sa zahrával s temnými silami, či bol u veštice atď. Aj návšteva verejného domu alebo pohl. styk s duševne chorým človekom (resp. aj s človekom, ktorý býva v styku s ťažko chorými) môže spôsobiť rozvoj duševného ochorenia. Liečba: Očista skrze pokánie, úprava stravy (príp. pôst, pozr. Matúš 17:21) a pozvanie Pána Ježiša Krista, Ktorý má moc nad démonmi, do svojho života. Mnohí ľudia s psychickým ochorením nie sú chorí, ale posadnutí! Liečba: Nadviazanie osobného vzťahu s najväčším exorcistom - Pánom Ježišom Kristom. Je to účinná liečba väčšiny psych. chorôb vrátane všetkých závislostí, Boh vie vytrhnúť človeka razom ak človek naozaj chce a úprimne do svojho srdca volá na Boha! (Nemá to dočinenia nič ani s kostolmi ani farármi, ani so žiadnou cirkvou, aj keď títo môžu niekedy tiež pomôcť. Človek do svojho srdca môže sám volať na Pána Boha a Pána Ježiša Krista, hľadať a nachádzať čo potrebuje. Meno Pána Ježiša Krista vyslovované s láskou má všestranné liečivé a pozitívne účinky, nie je to len tak hociaké Meno! Každodenné čítanie Biblie, zvlášť Nového Zákona je dobrá pomôcka a účinné antidepresívum, vyskúšajte! Poznajte Meno Božie a Meno Jeho Syna, ako to, že tieto Sväté Mená, Meno Božie a Meno Jeho Syna neviete? Ku komu sa chcete obrátiť, ak by prišla situácia, kedy by bolo naozaj zle?) Ďalší krok je poznať sám seba, poznať príčiny svojho stavu a pracovať na sebe, aby ste boli v živote šťastní a zdraví, a aby ste našli samého seba, zmysel života a svoje miesto!

LSD môže mať v psychiatrii svoje miesto, môže pomôcť niečo hľadajúcemu človeku pochopiť, nikdy sa však ani LSD ani hríby či drogy nesmú zneužívať len tak! Aj obyčajné fajčenie marihuany má svoje riziká, niekedy môže nastať okamžitý rozvoj duševného ochorenia. Fajčenie marihuany len tak je zneužívanie liečivej sily rastliny, ťažko sa zaobíde bez následkov! Užívanie drog a zvlášť LSD to je už obrovské riziko na psychiku, s každou drogou hazardujete so svojim zdravím, drogy to sú lieky, aj marihuana aj LSD! Z okruhu ľudí, ktorí LSD občas u nás na strednej škole užívali, som nepoznal nikoho, kto by si na ňom vypestoval závislosť. Za to, existujú ľudia, ktorí si dali LSD a z tohoto drogového výletu sa vrátili s poškodenou psychikou alebo skončili v ústave pre duševne chorých. Drogy, hríby, či LSD pokiaľ to nie je určené na liečbu alebo na iný, skutočne dôležitý účel, nedoporučujeme nikomu skúšať! Aj u Indiánov sa rastlinné drogy užívajú pod dohľadom odborníka, skúseného šamana, ktorý napr. bubnovaním alebo ináč dohliada na človeka a do jeho stavu môže v prípade potreby zasiahnuť. Každý prípadný užívateľ rastlín, liekov, hríbov či drog by mal byť natoľko vyspelý, aby silu ukrytú v nich nikdy nezneužíval len tak!