MUDRC O ŽIVOTE / WISEMAN ABOUT BEING (SK, ENG)

12.06.2020 13:59

Čo stojí za to, aby ste si pozreli 3x

What is worth to watch three times

https://www.youtube.com/watch?v=B46s1wSuZyc&t=21m37s

Poznámka Biblik: v žiadnom prípade neschvaľujeme užívanie psychotropných látok. To nie je žiadna duchovná cesta, je to hazard so zdravím a v konečnom dôsledku to vývoj človeka neurýchľuje, iba umožňuje nahliadnuť do trinástej komnaty, od ktorej kľúče sú pre tých, ktorým je to dané. Pchať sa tam nasilu nemá význam a je to veľmi rizikové. Z takého tripu (výletu) sa viac nemusíte vrátiť, môže to skončiť aj trvale poškodenou psychikou, niekedy aj doživotným umiestnením v liečebnom ústave! Stojí to za to? Zážitok to síce môže byť niekedy aj pekný, ale má hodnotu sna! Zážitok na drogách nie je to niečo, čo by bolo skutočne prežité, niečo k čomu človek postupým úsilím dospeje. K pravde sa treba vyvinúť, ťažko ju niekto môže dosiahnuť užitím nejakých drog! Ľudia by nemali vyhľávať takéto nebezpečné skratky, riziká sú príliš vysoké. Ani osvietení manželia Tomášovci užívanie psychotropných látok nikdy neschvaľovali! Mila Tomášová vyslovene povedala, že je to všetko umelé, teda, užívanie psychedelík to nie je nič pre Hľadačov Pravdy! Dr. Eduard Tomáš vo svojich prednáškach nikdy nespomínal užívanie drog, ani žiaden iný v Pravde Majster nevedie svojich žiakov k niečomu takému umelému, veľkí majstri pred užívaním akýchkoľvek drog vrátane marihuany varujú. Ak ich nepočúvate, tak koho potom? Je nejaký skutočný duchovný učiteľ ten, kto si dá LSD alebo inú psychotropnú látku a vykladá o svojich duchovných zážitkoch? Dr. Eduard Tomáš učil, že svoje duchovné zážitky si máme nechať pre seba, nemáme o nich rozprávať ľuďom! Bohužiaľ aj mnohí kresťania ako minister zdravotníctva MUDr. Marek Krajčí robia vykladaním o svojich duchovných zážitkoch kresťanom len hanbu!