Music, Talent and Inspiration: AMIRA WILLINGHAGEN

01.10.2018 18:48

One of the most famous ladies in the world:

Jedno z najslávnejších dievčat na svete, iba 14 - ročná

           A M I R A    W I L L I N G H A G E N

https://www.youtube.com/watch?v=Qb17BSnnXdY

Dank je Amira! Merci Amira! Ďakujeme Amira. Thank you Amira.

Maybe "Amazing Grace" seems to be for someone a little sad.

Another two very possitive songs:

1.) O SOLE MIO

2.) O MIO BAMBINO CARO

Možno "Amazing Grace" niekomu môže pripadať trochu smutné.

Preto sme vybrali tieto ďalšie dve veľmi pozitívne piesne