MUSIC, TALENT AND INSPIRATION: ANDY TIMMONS

17.09.2018 11:50

Talent isn't crucial. In my opinion, Andy Timmons isn't a great talent. In his playing I miss some kind of "lightness", what I can see along with Joe Satriani's or Yngwie Malmsteen's playing. Anyway, Andy Timmons is a great musician.

I am a lucky owner of his guitar AT-10RP with DiMarzio Cruisers (H+S+S) developed by great Andy Timmons. What a job for music! Thank you Andy! :-) Andy's DiMarzio Cruisers sounds great, please listen:

Talent nie je rozhodujúci. Myslím si, že Andy Timmons nie je žiadny veľký talent. V jeho hraní nenachádzam takú "ľahkosť" ako vidím napr. u Joe Satrianiho alebo Yngwieho Malmsteena. Ale Andy Timmons je aj tak bezpochyby vynikajúci muzikant!

Som šťastným majiteľom jeho podpisovej gitary AT-10RP so snímačmi DiMarzio Cruiser (H+S+S) ktoré pomáhal vyvíjať pán Andy Timmons. Tieto snímače sú veľkým krokom na poli hudby. Ďakujeme Ti Andy! :-) Andyho snímače znejú nádherne, prosím počúvajte:

ANDY TIMMONS: DELIVER US

 https://www.youtube.com/watch?v=S2gBbjrZnMo