MUSIC TALENT & INSPIRATION: Mozart flashmob in Prague by Azerbaijan Student Network

25.08.2021 11:54

The classical music can heal and is a perfect mood improver

Klasická hudba môže liečiť a je vynikajúci zlepšovač nálady

Mozart flashmob in Prague by Azerbaijan Student Network:

https://www.youtube.com/watch?v=z9yZhIKFpnA&t=0m9s

Our Classical music / Naša klasická hudba: ↓

HUDBU SI MÔŽETE BEZPLATNE STIAHNUŤ TU / FREE DL. HERE

Viac o frekvencii 432Hz na Biblik.sk / more about 432Hz:

https://www.biblik.sk/news/o-hudbe-432hz/

HUDBU SI MÔŽETE BEZPLATNE STIAHNUŤ a poslať dobrovoľný príspevok na náš účet:
SK8583300000002101425963
SWIFT/BIC: FIOZSKBAXXX
You can dowload music for free and send a gift to our account