MUSIC TALENT & INSPIRATION:-THIS MAKES YOUR MOOD BETTER :-) HEART - STAIRWAY TO HEAVEN LED ZEPPELIN - KENNEDY CENTER HONORS (+ SLOVAK SONG HEART) / SKUPINA HEART - SRDCE + PIESEŇ CHOSE SRDCE (SK, ENG)

13.01.2022 00:21

"Lay not up for yourselves treasures upon earth, where moth and rust doth corrupt, and where thieves break through and steal: But lay up for yourselves treasures in heaven, where neither moth nor rust doth corrupt, and where thieves do not break through nor steal: For where your treasure is, there will your heart be also." Matthew 6:19-21

"Neshromažďujte si pokladov na zemi, kde moľ a hrdza kazí, a kde sa zlodeji prekopávajú a kradnú; ale si shromažďujte poklady v nebi, kde ani moľ ani hrdza nekazí, a kde sa zlodeji neprekopávajú ani nekradnú; lebo kde je váš poklad, tam bude i vaše srdce." Matúš 6:19-21

-   -   -

MUSIC TALENT & INSPIRATION:

-THIS MAKES YOUR MOOD BETTER :-)

HEART - STAIRWAY TO HEAVEN LED ZEPPELIN - KENNEDY CENTER HONORS:

https://www.youtube.com/watch?v=2cZ_EFAmj08

 
Nice slovak song by Chose, song Heart
krásna slovenská pieseň, trenčiansky muzikant Chose - Srdce:
Poznámka Biblik / Note Biblik: nádherné prevedenie, určite vám to zlepší náladu. Okrem toho, už pohľad na vyslúžilých Zeppelinov je ako pohľad na skutočného kráľa a skutočných šľachticov!
The Zeppelins - Robert Plant looks like a king! John Paul Jones and Jimmy Page they're both looking like genuine lords. Each one of them is real nobleman! You cannot just play a nobleman, you have to be a nobleman! Build you character!
(please now read the top biblical verses again, Matthew 6:19-21, or better Matthew 6:19-24)