MUSLIM PREACHER vs. CHRISTIAN PREACHER / MOSLIMSKÝ KAZATEĽ vs. KRESŤANSKÝ KAZATEĽ (SK, ENG)

08.01.2021 13:36

MUSLIM PREACHER vs. CHRISTIAN PREACHER / MOSLIMSKÝ KAZATEĽ vs. KRESŤANSKÝ KAZATEĽ (SHORT VIDEO ENGLISH)

https://www.youtube.com/watch?v=yCPNoVwfN5Y

- policajt hovorí, že moslim má právo kázať, ale kresťana zatýkajú, lebo vraj obťažuje ľudí... Nie na všetko existuje úplne nenásilné riešenie - moslim silno trval na svojom a bránil sa lepšie ako kresťan, ktorý sa spoliehal len na akési právo, ktoré mu dáva štát. Štát môže tieto práva kedykoľvek zobrať, ako sa mu zachce.

- according to police the muslim has the right to preach, but the christian is being arrested... We cannot always defend ourselves without violence - the muslim is strongly defending himself with his own "guns". The christian is defending himself only with some words about some rights. Those rights given by the state could be removed by the state, as the nazi state wish. Now the Europe and the rest of other world is turning to a nazi state.