Muž skolaboval v očkovacom centre na železničnej stanici v Košiciach. PODÁVANIE VAKCÍNY JE ZLOČIN, OHROZOVANIE ŽIVOTA I ZDRAVIA AJ PORUŠENIE HIPOKRATOVEJ PRÍSAHY. LEKÁRI VYNUCUJÚCI ČI PODPORUJÚCI OČKOVANIE UVAĽUJÚ NA SEBA KLIATBU.

19.11.2021 19:21

Nikto nič, prázdne ľudské schránky, bez záujmu žiť a rozmýšľať nehybne stoja, nikoho nič nezaujíma, zmierení vo svojej apatii čakajú svoj koniec...

https://t.me/dolezite/37

Poznámka Biblik: Koľkých ešte zmrzačia, poškodia a pochovajú zásluhou vakcíny? Podávanie vakcíny je porušením Hipokratovej prísahy a podľa posledného odstavca Prísahy je to zároveň i kliatba pre lekárov, ktorí podporujú očkovanie.

Hipokratova prísaha je požehnanie i kliatba, a potom sa niektorí lekári čudujú, že ich ich ľudia majú za lacné štetky a pľujú na nich! Lekári-podporovatelia očkovania - tieto lacné štetky sa ešte aj dožadujú úcty a zvláštnej ochrany! Sú to oni, tieto protivné, dotieravé, násilnícke a ešte aj hlas zvyšujúce lacné štetky, ktorým je nariadenie dôležitejšie ako život pacienta! Oni sa len prezliekali za lekárov, lekármi nikdy neboli! Aj zdravotníctvo bude očistené od každého hnoja prekrytého bielym plášťom! Koľko ľudí ste donútili k očkovaniu, koľkých ste  poškodili vašimi vakcínami, liekmi, "liečbou" a falošnými presvedčeniami? Toto sú Božie súdy a tvrdo postihujú aj vás! Lekári beda vám, sami ste sa prekliali!

 

Hipokratova prísaha

„Prisahám pri Apolónovi, bohovi lekárstva, pri Asklépiovi, Hygiei a Panakei aj pri všetkých bohoch a bohyniach a dovolávam sa ich svedectva, že túto prísahu a tieto záväzky budem podľa svojich síl a svedomia poriadne dodržiavať:
Svojho učiteľa v tomto umení si budem rovnako ctiť ako vlastných rodičov a vďačne mu ponúknem všetko potrebné, ak si to vyžiada nutnosť. Jeho potomkov budem pokladať za vlastných bratov a keď sa budú chcieť vyučiť tomuto umeniu, vzdelám ich bez nárokov na odmenu aj akékoľvek záväzky. Svojim synom aj deťom svojho učiteľa aj žiakom, ktorí sa slávnostne zaviazali lekárskou prísahou, umožním, aby sa zúčastňovali na výučbe aj na prednáškach aj na celej vede. Nikomu však inému. Spôsob svojho života zasvätím podľa vlastných síl a svedomia úžitku chorých a budem ich ochraňovať pred každou krivdou a bezprávím. Ani prosbami sa nedám prinútiť na podanie smrtiaceho lieku, ani sám nikdy na to nedám podnet. Nijakej žene nepodám prostriedok na vyhnanie plodu. Svoj život a svoje umenie vždy budem chrániť v čistote a udržím ich bez akejkoľvek viny. Sám neuskutočním rez u nijakého chorého, ktorého trápia kamene, ale odovzdám ho do rúk mužom skúseným v tomto odbore. Nech vkročím do akéhokoľvek domu, vojdem tam len s úsilím pomôcť chorým a budem sa vyhýbať každému podozreniu z bezprávia alebo hocijakého ublíženia. Zrieknem sa túžby po zmyslových pôžitkoch či so ženami či s mužmi, či so slobodnými či otrokmi. Keď pri svojej lekárskej praxi zbadám alebo vypočujem niečo, čo by malo zostať tajomstvom, o súkromnom živote ľudí všetko zamlčím a ako tajomstvo uchovám.
Ak budem túto prísahu dodržiavať a poriadne spĺňať, nech sa mi dožičí žiť navždy šťastne, nech sa dožijem úcty všetkých ľudí a nech sa radujem z plodov svojho umenia. Ak ju však poruším či poškvrním, nech sa mi stane pravý opak.“

________________________________________________________________________________________________________________________