NA VEDENIE ŠTÁTU PRIEMERNÁ MORÁLNA ÚROVEŇ NESTAČÍ

07.01.2020 23:26

"Lebo ten, kto by zachoval celý zákon a klesol by v jednom prikázaní, previnil sa proti všetkým." Jakob 2:10

- - -

Musíme bojovať, aby muž so ženou mohol žiť v normálnom svete, normálne vychovávať deti, dýchať čistý vzduch, tešiť sa z krásneho čistého Slnka, cítiť vôňu dažďa, jesť normálne potraviny, žiť v bezpečí, bez prenasledovania, bez vnucovania vakcín a vynucovania protiľudských nariadení. Každý človek musí mať zabezpečené možnosti pre zdravý rozvoj, k čomu patrí jednak prístup k vzdelávaniu, ktorý je navonok zabezpečený, ale vôbec nedbá na duchovný rozvoj jednotlivca. Teda človeku je vlastne upretá možnosť zdravého rozvoja, pretože okrem náboženskej výuky je celé vzdelanie vedené tak, akoby Boh ani neexistoval. Okrem toho, náboženská výchova je nedostačujúca, v štátnych školách sa namiesto pravého poznania Boha a Učenia Pána Ježiša Krista kladie dôraz skôr na katolícke doktríny a dodržiavanie predpísaných cirkevných ustanovení a obradov. Ani bežne vyučované náboženstvo už nie je to o tom ako rásť v láske, čo je jediný spôsob ako dodržať všetky Prikázania. Na náboženstve sme Bibliu nepreberali, dokonca ani na literatúre v škole sa Biblia ani nespomína, zato kopy ostatných zbytočných kníh od častokrát podpriemerných autorov bolo treba poznať z dôvodu, že také sú osnovy. Mne to v škole pripadalo tak, že si máme navyknúť veci vykonávať hlavne preto, aby sme sa v budúcnosti keď dostaneme akýkoľvek príkaz nepýtali prečo. Mal som pocit, že to je cieľom toho "vzdelávania"  (ak by to bolo na mne, odišiel by som už zo základnej školy). Na otázky, ktoré z celej triedy (a zrejme z celej školy) som mal iba ja a jeden môj spolužiak, učitelia nevedeli normálne odpovedať. Lebo sami odpovede nepoznali, niektorí iba pokrčili plecami a povedali: "Také sú osnovy, ja za to nemôžem!" Možnože sa prvýkrát zamysleli nad zmyslom častokrát naozaj nezmyslených nariadení a niekedy aj tomu dosť odveci obsahu výuky. Skutočne zo všetkých škôl čo som zažil iba možno dvaja až traja učitelia dokázali byť v tomto zmätku z prúdu nariadení nad vecou a viesť žiakov navonok podľa osnov, ale takým spôsobom, že žiaci tých učiteľov naozaj milovali. To boli učitelia, ktorí nás naozaj niečo podstatné naučili. Pämatám si, že svoj predmet považovali za dôležitý iba navonok, síce by sme o nich mohli povedať, že boli prísni, ale pre nich bolo dôležitejšie niečo iné ako predmet samotný - boli sme to my a skutočne im na nás záležalo! Tí ľudia mali lásku v duši. Učitelia podobne ako generáli predstavujú ľudí, pre ktorých vojak ak je presvedčený, že koná správnu vec chce podať dobrý výkon. (v prípade politikov, ak by boli skutočnými lídrami, mali by vnútornú podporu a energiu viac ako milión ľudí dohromady a skutočne by mohli veci meniť. Veľkí Slováci-politici boli tiež aj skutoční učitelia) Rôznych učiteľov je veľa, ale skutočných učiteľov je málo. Je zaujímavé, že Pána Ježiša oslovovali Učiteľ.

Rozumom a protichodnými informáciami zotročení ľudia, bombardovaní prudko sa meniacim obsahom z TV a obrazoviek smartphonov, grilovaní elektromagnetickým žiarením sú ťahaní do hlbokých priepastí a vystavovaní pôsobeniu démonských princípov, falošných náuk a satanskej hudby. Deti ako podťaté stromy ďaleko ťažšie vôbec dosahujú zdravú fázu rastu, za mlada často choré ustavične bývajú na tele (aj vďaka očkovaniu), neskôr ako dospievajúci s porušenou psychikou a nábehom na psychiatrickú diagnózu. Sú ťahaní do temnôt čoraz viac, pripravení o silu a vyčerpaní odovzdávajú svoju energiu a pozornosť dolu (obvykle k smartphonu, k PC a svojim pudom) už ani nemajú chuť vzdorovať, chcú aby bol koniec – ich duša túžiaca po láske, mieri a spravodlivosti nemá dostatočnú duchovnú výživu, ktorú zadebnili rodičia a spoločnosť potácajúca sa v opojení plytkej zábavy. Denne aj mimo slávnostných príležitostí aj takzvaní “normálni“ ľudia popíjajú alkohol – a to dokonca aj na ulici! Fajčia denne cigariety a marihuanu, akoby vdychovanie tabakového dymu alebo zhulovanie sa bolo niečo prirodzené. Neskôr si mnohí dnešní rodičia prešli aj skúsenosťou s tvrdými drogami, čo genetickej výbave ich budúcich detí istotne neprospieva. Propaganda takzvanej “slobody“ vyhlásila intímne vzťahy, striedanie partnerov a sex na jednu noc ako oprávnené – vraj kto si zmyslí, že sa potrebuje uspokojiť, kľudne vraj môže sprzniť seba alebo toho, kto je práve po ruke. Vraj je to dnes normálne, keď má žena pred manželstvom aj tucet intímnych partnerov, ale ak to sama považuje za normálne, blíži sa to viac k morálnej úrovni prostitútky ako k úrovni ženy-matky. A keď teda ľudia si myslia, že môžu ohýbať pevne stanovené hranice morálky, o právo kedykoľvek sa premeniť na zviera sa hlásia homosexuáli a iní zvrhlíci. Keď si väčšina robí čo chce, (alebo je vedená, že si môžu robiť čo chcú) nie vždy sa to zhoduje s dobrými mravmi, napriek tomu, že vo svojich očiach to považujú za normálne. Tak potom čím chcete u nich argumentovať prečo by homosexuáli nemali mať svoje “práva“? Kde má dieťa nejakým jasným spôsobom vštepované duchovné hodnoty, tie, ktoré sú od založenia sveta nemenné? (1. PRIKÁZANIE - MILOVAŤ BOHA) Skôr je tendencia meniť všetko, meniť zákony, meniť menu, meniť nariadenia a spôsoby, aby sa človek musel zaoberať nepodstatnými a vlastne nebezpečnými vecami, ktoré mu otravujú myseľ. Teraz si deti chcú meniť nielen vzhľad tetovaním a piercingovaním, ako tie primitívne kmene, ale ešte aj pohlavie! Rôzni predstavitelia štátu sú už homosexuáli a žijú v “manželstvách“ ako chlap s chlapom! Čochvíľa prezident bude mať na každom jednaní iné pohlavie a prvá dáma sa nechá preoperovať na chlapa. No a? Keď predtým kradli, klamali, zbohatli nečestným spôsobom, slúžia nie Bohu, ale diablovi a namiesto záujmov Slovenska preferujú záujmy cudzích mocností, čo iné od nich v budúcnosti čakať? Keď človek poľaví v jednom Prikázaní, porušil všetkých desať. (ep.sv. Jakoba) Kto nechápe podstatu Učenia Biblie, nerozumie, že ho drobné prestúpenie ak pretrváva a nerieši sa, môže a obvykle ho aj stiahne až na samé dno. Hovorím o učení Biblie – starozákonného Boha JeHouVaHa, ktorý chce mať svoj národ ako ľudí dokonalých a svätých, a o Učení Pána Ježiša Krista, ktorý prikazuje milovať Boha, ľudí aj seba a žiada od nás úplnú čistotu, aj čistotu myšlienok! Až takéto vysoké morálne požiadavky káže Boh skrze svojho Syna nie pre zopár zasvätených, ale verejne, pre ľudí v Kázni na Vrchu (Matúš kap. 5.,6.,7., aspoň raz ste Kázeň na Vrchu čítali?) Takéto požiadavky na človeka, hoc i keď nie sú ľahké a treba k nim obvykle postupne a niekedy aj dlhšiu dobu smerovať, sú požiadavky kritickej dôležitosti! Pán Ježiš Kristus – Boží Syn nás vedie ku pokániu, t.j. k vnútornej premene z človeka tela na človeka Ducha, k Znovuzrodeniu. (pozri Mat.9:13 a zvlášť Luk. 13:1-9) Je jasné, že táto náuka nie je o spovedaní sa, ale v prvomrade o úprimnej snahe zmeniť sa tak, aby som už spoveď nikdy viac nepotreboval. Ak človek nemá záujem opustiť akékoľvek zlo, ktoré Boh považuje za zlo, hranice sa postupne posúvajú ďalej, a človek postupne klesajúci prichádza o silu vôbec niečo zmeniť. Kto chce niečo zmeniť, musí sa nechať Božím Slovom presvetľovať a od nepotrebných myšlienok svoju myseľ odľahčovať. Tak je pre človeka možné realizovať podstatné zmeny a stúpať hore.

"Spravedlivosť vyvyšuje národ; ale hriech je potupou národom." Príslovia 14:34

Modlime sa, aby predstavitelia Slovenska odmietli akceptovať hriešne zväzky a homopropagandu, je to potupa národa! Boží hnev na mestá a na štátne útvary ide v podobe rôznej katastrofy tam, kde nebol záujem zjednať nápravu a nielen prevrátené osoby boli vyhladené, ale s nimi aj celé mestá a štátne útvary. Veľké zlo robí Slovensku každý, kto homo a ďalšie zvrhlosti podporuje!

Je jasné, prečo sú politici od čias Štúra, Hlinku a Tisa iba obyčajnými formálnymi štátnikmi – chýba im vôbec túžba po obecenstve s Kristom! Kde by sa tí radili s Bohom, čo majú robiť a ako viesť štát?! Ruský spisovateľ Daniil Andrejev v tej knihe Růže Světa vyslovuje myšlienku: "Na vedenie štátu priemerná morálna úroveň nestačí!" -   -   -  (A potom, otcovia, ako chcete bez Boha viesť svoje rodiny, či rodina nie je malý štát?)

Čistota myšlienok obyčajného človeka má obrovský význam na formovanie spoločnosti, o čo viac čistota myšlienok lídrov alebo vedcov!

-  -  -

Pre ženy aj pre mužov, Kresťanské cnosti, Posväcovať Pána v srdci, mať dobré svedomie, byť ochotný trpieť: 1. list Petrov 3. kapitola