NA ZEMI SA NAJVIAC CENÍ TO, ČO MÁ NAJBLIŽŠIE K LÁSKE

10.09.2021 13:32

"Ten, kto nemiluje, nepoznal Boha, pretože Bôh je láska. V tom sa zjavila láska Božia v nás, že svojho Syna, jednorodeného, poslal Bôh na svet, aby sme žili skrze neho. V tomto je láska: nie že by sme my boli milovali Boha, ale že on miloval nás a poslal svojho Syna jako smierenie za naše hriechy. Milovaní, ak nás Bôh tak miloval, aj my sme povinní milovať jeden druhého." 1. Jánov 4:8-11

-  -  -

NA ZEMI SA NAJVIAC CENÍ TO, ČO MÁ NAJBLIŽŠIE K LÁSKE:

Zlato - najmenej podlieha času, podobá sa Slnku-zdroju lásky a života.

Diamant - ušľachtilosť, vnešenosť, jas, čistota

Láska ako taká je večná, najcennejšia. Je určovateľ každej skutočnej hodnoty. Ľudská túžba podľa úrovne vedomia jednotlivca sa tiež snaží o lásku. Pretože láska je neobmedzená, ľudia sa snažia k nej priblížiť. Získanie moci a majetku im dáva určité, síce vždy obmedzené možnosti, ale snažia sa tak vlastne priblížiť k neobmedzeným možnostiam lásky. Nakoľko láska je neviditeľná a bežným zmyslovým vnemom neuchopiteľná, ľudia sa podľa úrovne sebarozvoja snažia umiestniť túžbu po láske na to, čo zodpovedá ich charakteru alebo čo si myslia, že by ich túžbu po láske (o ktorej častokrát ani nevedia) uspokojilo najlepšie. Preto sa niektorí snažia o získanie čo najviac moci, aby ich možnosti boli tak bližšie k láske, lenže oni nevedia, čo je hnacia sila ich túžby, vždy uchopia len odlesk lúča lásky na hladine, ak nepôjdu k Zdroju: Boh JE láska.

 

-  -  -

 

"JA SOM AJ TÚŽBOU HAZARDNÝCH HRÁČOV." Krišna, Bhagavad-Gíta