NAJBEZPEČNEJŠÍ ÚKRYT

22.08.2017 17:05

"A človek bude ako útočisko pred vetrom a skrýša pred lejakom..."

(Svätá Biblia, Izaiáš 32:2, voľne z angl.)

                                                                                           

Kto je tým Človekom, to všetci vieme. Kto by mohol byť tým mužom, Pánom Neba, Mužom bolestí, Synom človeka? Akým bezpečným úkrytom bol pre svoj ľud! On niesol celú silu vetra, aby ochránil tých, ktorí u Neho hľadajú útočisko. Skrze Neho sme unikli Božiemu súdu a unikáme aj ľudskej zlobe, starostiam sveta a strachu zo smrti. Prečo teda stojíme vonku v daždi a vetre, keď dá sa nájsť bezpečný úkryt v Pánovi? Utekajme v tento deň teda k Nemu a nájdime v Ňom pokoj.                                                          

Vietor problémov často prerastie vo všetko ničiaci víchor. To, čo sa zdalo byť silným a trvácnym, zakolíše vo víchre a naše pozemské nádeje sa jedna za druhou zosypú. Ale náš slávny Pán Ježiš, Syn človeka, je pre nás bezpečným úkrytom, takže nás nezmetie žiadna búrka. Ukrytí v Ňom môžeme v bezpečí prečkať skončenie každej búrky.

Ukryme sa dnes v našom mocnom Útočisku a s chválou v srdci spievajme pod Jeho ochranou.

"V tebe som skrytý ako vtáča v skale, ktoré sa pred búrkou ukrylo tam."

 

Charles Haddon Spurgeon

 

úryvok z knihy SÝPKY BOŽÍCH ZASĽÚBENÍ str. 267.      

© MSEJK, Bratislava 2015, https://msejk.sk/