Najhorší kúsok, aký môže nadanému mladíkovy osud vykonať, je učiniť ho závislým na hlupákovi. / SOMETHING INTERESTING ABOUT GIACOMO CASANOVA (SK, ENG)

23.10.2019 12:11
ENGLISH: PLEASE THINK ABOUT THE FOLLOWING QUOTE BELLOW (ADDICTION TO PARENTS, ADDICTION TO STATE, EMPLOYER, STUPID WOMAN, ETC.) SOMETHING INTERESTING ABOUT GIACOMO CASANOVA - PLEASE CLICK THE FOLLOWING RED LINK:
"The worst job what the fate can do for a young man is some kind of addiction to a dumb one." Giacomo Casanova something interesting about Giacomo Casanova
-   -   -

"Therefore free yourselves! Do not delay a single hour in setting a limit to this enforced atonement! The honest volition for what is good, for something better, reinforced by a truly heartfelt prayer, will bring redemption!" Abd-ru-shin, In the Light of the Truth, Ascent
Read more here: https://www.biblik.sk/citaty/

-   -   -

"Najhorší kúsok, aký môže nadanému mladíkovy osud vykonať, je učiniť ho závislým na hlupákovi." Giacomo Casanova

-    -    -

Tento citát Casanovu - pôvodne farára, neskôr boháča a milionára, cestovateľa a slobodomurára, známeho vďaka tomu, že robil to, čo všetci chú, ale mnohí vravia, že nemôžu (a dokonca to niekomu idú sľubovať) a radšej trpia v domnienke, aby sa na nich Boh nehneval... Aj telo má svoje potreby, aj myseľ aj duša. Preto mal každý starozákonný kňaz najmenej jednu ženu, a preto od čias Pána Ježiša bol biskup mužom jednej ženy! Ak nieko žije single, mal by si položiť otázku, na koľko % je normálny a čo s tým môže robiť. Je jasné, kam vedie ustavičné sebazapieranie - je to podobné ako bezbrehý hedonizmus, oboje sú cestou do pekla. O takzvanej sexuálnej čistote budeme ak nám Boh dá ešte trochu času, aspoň raz na Biblik.sk najmenej jeden článok písať.

Koľko šikovných ľudí zlenivelo vďaka závislosti na štáte, vďaka tej úbohej almužne rôznych dávok a dôchodkov, ktorým ustavične musia venovať pozornosť namiesto osamostatnenia sa a zdravého sebarozvoja? Koľko ľudí je závislých na svojich rodičoch, závislých na úbohom zamestnaní? Bývajú ponorení aj v rôznych ďalších závislostiach, alkoholovej, nikotínovej, kofeínovej či drogovej, alebo v závislosti na antidepresívnych liekoch a psychofarmakách, ktoré vedú k postupnej degenerácii človeka. Existuje z toho cesta von, nie je to iba slepé odovzdanie sa Ježišovi Kristovi, tak ako to učia v moderných zboroch, odovzdávanie príspevkov a o nič sa nestarať, veď Boh to vraj všetko urobí za vás... O svoje šťastie sa musíte postarať, a dovolím si tvrdiť, že ak chcete zbohatnúť, mať ženu, deti, cestovať a žiť v spoločnosti, Boha na to nepotrebujete! Boh väčšine z vás dal všetky možnosti a schopnosti aby ste dosiahli svoje ciele a za materiálne bohatstvo sa modliť nemusíte.

"Tedy dajte, čo je cisárovo, cisárovi, a čo je Božie, Bohu." (Mat 22:21)
Človek by sa mal rozhodnúť, či je pre neho dôležitejšia jednota so svetom, alebo jednota s Bohom. Kto si vyberie Boha, nemal by zabúdať na to, že má okrem duše ešte aj myseľ a telo a ani jedno nesmie ustavične len zapierať, podobne ako ich nesmie vždy keď písknu uspokojovať. A kto si vyberie svet, nech pritom myslí na Boha, ale nie kôli vlastnému prospechu, ani kôli tomu, aby sa vyhol trestu - zákon karmy je zákonitý proces, vinný žiadnym činom neostane bez trestu! Podstatou Božieho trestu a monoteistického náboženstva (čo katolicizmus z princípu ani nemôže byť) je pokánie, metanoia t.j. zmena. Zmeniť sa, zdokonaliť sa tak, aby sa hriech už nikdy viac neopakoval Ex34:7, Num14:18. Načo sa dookola spovedáte, keď o nové srdce, nový charakter ani nestojíte? Je to jeden z náboženských bludov - celé mainstreamové náboženstvo je na ovládanie ľudí - aby ostali akí sú. Na presadenie mylných kolektívnych názorov a spoločenských a náboženských lží slúžia s možno tým najlepším úmyslom aj kresťanské zbory. O očkovaní je tam ticho, o antidepresívach je tam ticho, o nejakej akcii na zabránenie homopochodu je tam ticho, o chemtrails je tam ticho... len sa modli, prispievaj, rob zadarmo pre nás a hlavne prijmi naše názory, lebo hovoríme že sú biblické, a ak na niečo aj sám prídeš, drž hubu a čakaaaaaaaaj, snáď ti Boh za to dá milosť, zdravie, snáď raz budeš mať po čom túžiš, veď sa za teba pomodlíme, ale vedz, že najprv my z tvojej energie zbohatneme!
Tiež je odporné, ak sa v kresťanských zboroch Boh používa ako prostriedok na dosiahnutie materiálnej prosperity, podobne je odporné ak sa svetáci ako Bill Gates tvária, že robia nejakú charitu, pomocou ktorej si len krátia dane a presadzujú svoje ciele. Moderné kresťanstvo sa takto stáva pohanstvom a moderní milionári sa stávajú obyčajnými satanistami, lebo bez Pána Boha úplne ich ovládne túžba po moci, ktorá keď dosiahne určitú hranicu, sa takmer už nedá kontrolovať. Blázni ako Kikska, Trúba/n a ďalšia spodina, čo prišla ku kôpke peňazí akoby sa utrhli z reťaze, už nechcú byť v ústraní, ale chcú získať moc. Pochybní miliardári, mafiáni, privatizéri, eštebáci a podvodníci už nechcú byť v úzadí, ale rovno sa postaviť do čela štátu, ako napríklad ušatý eštebáčik Babiš v Česku! Čo sa v štáte zmení v prvomrade, keď boháči dosiahnu moc? Výška ich bankového konta a bohatí ľudia dosiahnu ešte viac moci a viac majetku. Keby začali dobre robiť a skutočne pracovať pre Boha a pre národ, nikto by im nepripomínal ich minulé zločiny. Ale je to naopak, oni sa tvária ako spasitelia, snáď aj sami tomu veria. Najhoršie, čo môže človek urobiť je venovať im pozornosť a očakávať od nich zmenu. Od nich sa treba učiť: Svoju energiu treba vynakladať na dosiahnutie svojich cieľov a nie odovzdávať ju niekomu druhému za pár grošov. Ťažko zmení svet ten, kto nevie alebo nechce zmeniť seba a svoju situáciu. Dôchodcovia, mamahoteláci, poberači dávok v hmotnej núdzi a nespokojní zamestnanci - tí, ktorí ešte máte energiu zmeniť svoju situáciu - a tú silu si môžete prosiť od Pána Boha - keď budete prosiť, aj ju dostanete! Svoju situáciu nech by bola akokoľvek ťažká môžete s Božou pomocou zmeniť! A nepotrebujete k tomu ani farára, ani žiadneho spasiteľa okrem JA SOM - Pána Boha a Pána Ježiša Krista.
 
 
"Ježiš im povedal: Ameň, ameň vám hovorím, že prv než bol Abrahám, som ja." Ján 8:58
(aj Vy ste JA SOM! Teda keď Kristus dokázal spasiť svet, Vy tiež môžete ak chcete zmeniť s Božou pomocou aspoň seba a svoju situáciu)
"Poctivé chcenie k dobrému, lepšiemu, ktorému sa dostáva väčšej sily hlboko precítenou modlidbou, prináša spásu!"