NÁROD BEZ KRISTA, ŽIVOT SINGLE A EŠTE NIEČO O INTERRUPCIÁCH

26.03.2020 11:31

Slovenský národ bez Krista bude vždy otrokom cudzích mocností. Slovo-Logos-Slováci - od slova Logos. Čo sú Slováci bez Logos, bez toho, že by sa snažili pochopiť a aplikovať do praxe Kristove Slová? Slovák bez Logos je prázdny, prázdne slovo, tlčhuba, ktorá pri dupnutí nohou uletí ako holub a pri zvýšení hlasu alebo pred zdvihnutým prstom (nariadenie, napr. zákon) stiahne chvost ako pes. Ak v Slovákovi nevládne Kristus a ani o nejakú vládu Božieho Ducha nemá záujem, podobá sa kusu odpadu zmietanému vo vetre. Svoju bezmocnosť utápajú v alkohole alebo svoju moc, zodpovednosť a slobodnú vôľu odovzdávajú lekárom (očkovanie), farárom (zodp. za duch. život) a vodcom rôznych siekt. A dnes ešte aj mnohým rôznym „tradičným biblickým“ a amerikanizovaným tzv. kresťanským zborom, ktoré tiež pod maskou kresťanstva vychovávajú ľudí k slepému poslúchaniu príkazov – čiže k otroctvu s tým, že je to vraj Božia vôľa!  Počuli ste niečo okrem jasného stanoviska proti interrupcii a menej jasnému stanovisku proti homosexualite od cirkví niečo iné? Bol vyvinutý zo strany nejakej náboženskej organizácie aspoň podobne silný tlak ako je tlak z EU na presadenie určitých nových poriadkov, ktoré idú vyslovene proti Bohu? Čím väčší spoločenský tlak na presadenie určitej doktríny (napr. homosexualizácia, očkovanie) tým menší je odpor zo strany cirkví! Vlastne predstavitelia svetskej a cirkevnej moci ťahajú za jeden povraz a môže si to všimnúť každý, kto ešte úplne nezažmúril oči! Odmietol nejaký kresťanský zbor alebo nejaká registrovaná cirkev očkovanie? Vystupuje napr. katolícka alebo akákoľvek iná cirkev nejako silno proti homosexualizácii? Čo nechce vidieť alebo nechce riešiť svetská moc, nerieši ani cirkev (napr. chemtrails). Chemtrails neexistujú ani pre politikov ani pre farárov, s výnimkou pár odvážnych ľudí. Na úrovni organizácie – politickej strany alebo cirkvi je ticho!

S výnimkou pár odvážnych ľudí,  (napr. farár Kuffa) vystupuje nejaká organizácia alebo väčšina jej prívržencov aspoň tak, aby bolo počuť ich hlas? Odmietol nejaký kresťanský zbor očkovanie? Vadí nejakej cirkvi, že vakcíny obsahujú GMO (všetky vakcíny sú istým spôsobom geneticky modifikované) a že vakcíny sa pestujú na naklonovaných tkanivách z potratených detí, ktorých zbytky vždy obsahujú? Veď kresťania by mali byť prví, ktorí by mali demonštrovať svoju výhradu vo svedomí! Povedal niekto z cirkvi, že ľudia by mali radšej zapáliť štát, než dovoliť postupnú genocídu prostredníctvom chemtrails? To by mali byť pochody za život-za zastavenie chemtrails a začatie vyšetrovania, pochody minimálne raz za mesiac celoštátne, a každý týždeň vo vašom meste! Majú veriaci na srdci len potraty a zalamujú rukami nad nenarodenými deťmi! Živí narodení ľudia sú prioritnejší a ak sa do takéhoto sveta, kde ešte aj vzduch je otrávený niekto narodí, aký je to život? Pokiaľ bude chemtrails pokračovať, väčšinu obyčajných ľudí aj tak nič dobrého nečaká.

Čo sa týka tých potratov, ak nie sú vytvorené sociálne podmienky, nečudujem sa žene, ktorá materstvo rieši potratom. (ale zrejme soc. podmienky ako máme možnosť sledovať pri našich cigánskych spoluobčanoch nie sú pre takéto rozhodnutie nejako zvlášť určujúce) Ale určite je treba, aby rodina ako taká bola podporovaná. Hovorím predovšetkým rodina, nie slobodné mamičky, pretože dieťa vyrastajúce bez otca sa ťažko môže stať plnohodnotným členom spoločnosti, sú tam určité „vývojové defekty“ (ale aj deti v rozvedených a nekompletných rodinách bývajú postihnuté výchovou „na striedačku“. Na založenie a udržanie rodiny by mala byť okrem vzájomnej lásky medzi mužom a ženou aj sociálna motivácia aby boli k tomu vytvárané podmienky, pretože ľudia to majú aj tak dosť ťažké aj sami, nemožno sa čudovať, že sa aj trochu obávajú, či to zvládnu s dieťaťom. Čo by dieťa malo byť radosťou a vnímané ako Božie požehnanie a dar, bohužiaľ býva skôr prekážkou. Aj preto vymierajúcu európsku civilizáciu, ktorá nemá motiváciu ani národnú ani náboženskú a nechce zakladať rodiny nahrádzajú postupne moslimovia.

Nesúhlasím s tvrdením, že interrupcia je v každom prípade vražda - toto nemôže byť vysvetľované ani čisto nábožensky ani čisto vedecky, pretože by sme mali jasne vedieť, kedy sa vteľuje duša. Je možné, duša sa vteľuje až pri prvom pohybe plodu. (veľmi zaujímavé video býv. riaditeľa potratovej kliniky tu) Okrem toho je možné si všimnúť, že tzv. karmické následky bývajú tým horšie, čím v neskoršom mesiaci bola vykonaná interrupcia. Zvlášť pre tento prípad platí, že ujma na duši je oveľa vážnejší hriech ako ujma na tele. Obvyklý „trest“ resp. zákonitý následok pozdejšej interrupcie sú ťažké psych. ochorenia v rode. Ak sú veľmi ťažko chorí psychiatrickí pacienti, choroby alebo problémy s osudom je dobré sa opýtať na potraty, vraždy a samovraždy v rode a častokrát objavíme týchto stopy. Interrupcie úplne zakazovať nie je treba, existuje zopár výnimočných prípadov, kedy interrupciu je lepšie vykonať. Ale v obvyklých prípadoch by mal byť potrebný na vykonanie interrupcie súhlas oboch rodičov, podobne ako v niektorých štátoch sa vyžaduje na očkovanie dieťaťa súhlas oboch rodičov. Žena nemôže príliš rozmýšľať, a nechávať kľúčové rozhodnutia len na ženu je hrubá nezodpovednosť.

Napr. pri parkovaní ženy a muža vidíme určité rozdiely v mužskom a ženskom myslení. Muž si vie predstaviť situáciu o krok dopredu, zrejme aj vďaka štruktúram mozgu, ktoré sa vyvinuli vďaka nutnému strategickému plánovaniu pre zabezpečenie zdrojov a podmienok pre rodinu. Žena rieši veci vždy len krok za krokom, ale na rozdiel od muža ak je v súčinnosti naraz niekoľko operácií (varenie, žehlenie, dávanie pozor na dieťa) na rozdiel od muža jej mozog kontroluje v prítomnosti viacero vecí naraz. O nejakej rovnoprávnosti nemôže byť ani reč, žene pôjde vždy lepšie výchova a starostlivosť o deti, čím sa jej zveruje väčšia moc, väčší vplyv a oveľa väčšia zodpovednosť za stav národa ako mužovi a mala by si uvedomiť v čom je jej moc a vplyv - ona vychováva aj mužov a vlastne z väčšej časti ako ona chce!

Je pravdepodobné, že muž bez ženy nie je kompletný, podobne ako žena bez muža. Nadarmo sa nehovorí „moja polovička“. Je 22 písmen hebrejskej abecedy, jeden starý žid vysvetľoval, že máme 10 prstov na rukách a 10 prstov na nohách, čo je dohromady dvadsať. Mužské prirodzenie je prst (úd) ktorý dáva komplet 22 iba so ženským prirodzením. Je jasné, prečo mali starozákonní kňazi manželku, jednoducho aby boli kompletní! Iba zopár výnimočne nadaných duchovných jedincov, ktorí napriek dnešnému cielenému podnecovaniu k erotike prekonali pohlavný pud môžu žiť single a byť pritom normálni, ináč bude život single vždy nekompletný a skôr nenaplnený a smutný ako nejakým príspevkom k vyššej duchovnosti.