NEDOSTATOK ŽELEZA AKO DÔSLEDOK ROZPRAŠOVANIA CHEMTRAILS

19.06.2018 17:17

Chudokrvnosť (anémia) nedostatok železa a chronická únava bezpochyby súvisia s rozprašovaním toxických chemikálií do ovzdušia. Ak však telu dodávate železo, iba živíte drobné vlákna, ktoré v ľudskom tele u niektorých ľudí tvoria štruktúry. (Z hľadiska tela vhodnejšie je najprv zvýšiť príjem vitamínom skupiny B. Hľadajte predovšetkým prirodzené zdroje vitamínov a prírodné doplnky výživy)

Materiál chemtrails, to je aj druh biologickej a technologickej plesne, ktorá sa živí železom a kyslíkom. Jedná sa o biologický aj technologický materiál, ktorý má schopnosť rozmnožovať sa aj v čistej prírodnej vode.

Takéto chuchvalce syntetických pavučín poletujú vo vzduchu, pri podrobnom skúmaní týchto chuchvalcov môžeme nájsť v takejto chemickej pavučine zväzky čiernych a červených vláken.

Ak sa proti svetlu pozriete na listy stromov, tieto chemické pavučiny uvidíte. Nie je vhodné ich ani chytať do rúk, dráždia pokožku.

Vezmite si kvalitný ďalekohľad, alebo fotoaparát s optickým priblížením, prekryte si slnečný kotúč a priblížte obraz na maximum. Za veľmi jasného dňa uvidíte z neba padať obrovské množstvo syntetického svetloreflexného materiálu. Návod v v tomto videu:

https://www.youtube.com/watch?v=dbFsQgXl0ZE&t=12m30s 

Urobte kvalitný záznam, pošlite ho úradom a na Políciu. Pokiaľ tieto inštitúcie s touto genocídou nemienia nič robiť, otvorene potvrdzujú, že sú naši nepriatelia. Bol by som ochotný odmietnuť aj podanie daňového priznania, pokiaľ vo veci chemtrails budú úrady mariť vyšetrovanie.

Viete si to predstaviť? Stotisíc podnikateľov odmietlo podať daňové priznanie! Keď najvyšší predstavitelia štátu podporujú genocídu, ľudia odmietajú spoluprácu s takýmito diablami.

Kvalitné fotky chemtrails nájdete sekcii Obrázky

Pri podrobnom skúmaní napr. bieleho povrchu nájdete drobné čierne a červené vlákna, ktoré sa po tonách takmer každý deň rozprašujú do ovzdušia. Môžete si ich pozrieť napr. tu, (obrázok si treba stiahnuť, a priblížiť)

Najlepšie je vo svojej domácnosti pozrieť sa na biely povrch a uvidieť na vlastné oči drobné čierne a červené chemické vlákna.

V roku 2018 sú nálety posýpacích lietadiel tak intenzívne ako ešte nikdy. Nad Trenčínom už takmer mesiac rozprašujú lietadlá chemikálie každý deň! Od kedy si tieto operácie podrobnejšie všímam, chemické postreky takejto intenzity som nezaznamenal od roku 2012, vtedy nás posypávali v priemere lietalo 2x do týždňa. A dnes už máme vlastne takmer úplne každý deň aspoň zopár náletov!  (Predpokladám v týchto dňoch zvýšenie alergických prejavov a najmä zvýšenú hospitalizáciu a úmrtia ľudí v dôsledku respiračných a srdcovo-cievnych ochorení) Subjektívne pociťujem v týchto dňoch akúsi omámenosť, veľmi ťažko sa mi vstáva ráno z postele. S tichým súhlasom štátnych úradov robia na nás experimenty pôsobením chemických látok a vysokých frekvencií. Rozširovanie Wi-Fi, keď majú ľudia v sebe drobné častice kovov má na správanie človeka určité tvarovacie účinky. Mobilnému signálu GSM pracovne hovoríme Global Shaping of Mind, globálne tvarovanie mysle. Z lietadiel stačí rozprašovať takzvaný inteligentný prach, a vysoké frekvencie z wi-fi a mobilných vysielačov už urobia svoje.

Slovenské úrady, ktorým sme písali, tvrdia, že sa tu vlastne nič nedeje...

AK SI MYSLÍTE, ŽE TOTO NIE JE NORMÁLNE, STE KONŠPIRAČNÝ TEORETIK A TERORISTA!

Kovovo sivé nebo nad mestom zabraňuje prenikaniu slnečného žiarenia. Je veľmi pravdepodobné, že prechodom slnečných lúčov cez túto vrstvu vzniká určitý typ škodlivého žiarenia, bezpochyby je to však pokus potvrdiť lživé teórie o globálnom otepľovaní, nakoľko vrstva chemikálií pôsobí skleníkový efekt. Kto vie, ako tento experiment dopadne, je to vlastne III. svetová vojna, kde počet mŕtvych budeme pravdepodobne rátať na miliardy.

         Kovosivé nebo nad Trenčínom, 9.6.2018, 5:06

 

Chemtrails väčšinou vypúšťajú biele neoznačené lietadlá, alebo šedé vojenské lietadlá. Nad Trenčínom tieto lietadlá môžeme pozorovať ako drzo rozprašujú chemikálie a kľudne si nad mestom lietajú v kruhu (snímka tu)! Z lietadiel, ktoré vyzerajú ako civilné, chemtrails najviac sypú lietadlá spoločnosti Emirates a Qatar. Kvalitným ďalekohľadom rozoznáme na spodku trupu lietadla insígnie https://goo.gl/PU9eL4

Na snímke posýpacie lietadlo spoločnosti Emirates, Trenčín 19.6.2018, 18:06:

Je práve okolo 18:00 a nad Trenčínom sa začína ďalší nálet posýpacích lietadiel, niekomu sa obloha teraz zdala až príliš modrá:

Na snímke postupné vyvražďovanie obyvateľov Trenčína čoraz intenzívnejším rozptyľovaním toxických látok do ovzdušia lietadlami. Viac informácií v sekcii https://www.biblik.sk/podporte-nas/

 

Nedostatok železa (chudokrvnosť) to je ešte len začiatok. Krv-to je vlastne duša. Chudokrvnosť = nedostatok výživy pre dušu. Ľudská duša veľmi potrebuje Božie svetlo, aj slnko je určitým typom Božieho svetla, preto títo vrahovia nenávidia Slnko a snažia sa nám ho zatemňovať. Ako dieťa si pamätám tak jasné dni, že človek mal až radosť keď vyšiel von, bolo to ako objatie svetla. Veľmi mi chýba ten jas. Ale mnohí mladí ľudia sú dnes v už tak úbohom stave, že aj v tomto tlmenom jase musia nosiť slnečné okuliare-oslepuje ich to chudáčikov, oni už neznesú ani tlmené svetlo, tieto úbohé deti tmy! Väčšina mladých ľudí však vidí, čo sa deje. Vedia, že nás posypávajú, no v boji proti satanovi nemajú silu, pretože pána Ježiša Krista nepoznajú, Bibliu nečítajú ani čítať nechcú, vravia že nemajú čas, ovláda ich ilúzia a zvod sveta, pretože aj:

 
"Oni sú z tých, ktorí sa protivia svetlu; neznajú jeho ciest ani nezotrvávajú na jeho chodníkoch." Job 24:13

 

Dnes má slnko vlastne kôli chemtrails ustavične nasadené slnečné okuliare, predpokladám zníženie slnečného jasu za posledných dvadsať rokov až o 40%. Obraz debilných mrakov a odporného neba nám vmasírovavali bežne už v počítačových hrách od roku 2000. Vtedy sme sa čudovali, prečo je v hre Need For Speed 5 Porsche  také divné to nebo! (všetko akési odporne žlté, prostredie ako zadymené, obr. napr. tu, tu a tu)

Na obrázku z počítačovej hry, ktorý sa stal bohužiaľ realitou, môžeme vidieť dôsledok rozprášenia obrovského množstva umelých svetloreflexných častíc do ovzdušia. Ako deti sme to vnímali, že je to v tej počítačovej hre odporné a nenormálne, dnes už je to aj v realite bežné... Ale ako nás pekne pripravovali, však? Ako rafinovane nám podsúvali svoj obraz sveta, diabli! (A dnes ich ľudia na ministerstvách, v SHMÚ a na Polícii hovoria: nič sa nedeje, to je normálne! Veď nám verte, chemtrails neexistujú, rovnako ako máte veriť, že žiadny diabol a jeho anjeli neexistujú)

Títo diabli zatemňujú slnko, otrávili pôdu a spodné vody, chcú, aby ľudia boli odkázaní kupovať iba ich geneticky modifikované potraviny, ktoré vyšľachtili tak, aby prosperovali v tomto zamorenom prostredí. 

Iba ľudia, ktorí jadrovú silu ducha rozvinú na určitý výkon majú nádej udržať si svoje telá zdravé. V Biblii máme vďaka Pánu Bohu návod, čo máme robiť:

Duchovná výzbroj.

"Ostatne, moji bratia, mocnejte v Pánovi a v sile jeho vlády. Oblečte si celú zbraň Božiu, aby ste mohli obstáť proti taktike a úskočnosti diablovej. Lebo nie je nám zápasiť s krvou a s telom, ale s kniežatstvami, mocnosťami, so svetovládcami temnosti tohoto veku, s duchovnými mocami zlosti v ponebeských oblastiach. Preto vezmite na seba celú zbraň Božiu, aby ste mohli odolať v ten zlý deň a vykonajúc všetko stáť. Tedy stojte majúc svoje bedrá opásané pravdou a súc oblečení v pancier spravedlivosti a majúc nohy obuté v hotovosti evanjelia pokoja. A pritom pri všetkom vezmite štít viery, ktorým budete môcť uhasiť všetky ohnivé šípy toho zlého. A vezmite aj prilbu spasenia i meč Ducha, ktorým je slovo Božie, modliac sa každou modlitbou a prosbou každého času v Duchu a tým cieľom bdejúc s celou vytrvanlivosťou a prosbou za všetkých svätých, i za mňa, žeby mi bolo dané slovo, keď otvorím svoje ústa, aby som prosto a smele oznámil tajomstvo evanjelia, za ktoré posolstvujem v reťazi, žeby som ho zvestoval prosto a smele, jako mi náleží vravieť."

Efežanom 6:10-20