NEIL ARMSTRONG: THE PARROT DIDN'T FLY VERY WELL / PAPAGÁJ MOC DOBRE NELIETA (ENG, SK)

20.08.2018 16:04

"Lebo nie je ničoho tajného, čo by nemalo byť zjavené, ani ukrytého, čo by sa nemalo zvedieť a vyjsť na javo." Lukáš 8:17

"For nothing is secret, that shall not be made manifest; neither any thing hid, that shall not be known and come abroad." Luke 8:17

-   -   -

 

Neil Armstrong at the Apollo 11, 25th Anniversary Press Conference - July 20th, 1994:
„Wilbur Wright once noted that the only bird that could talk was the parrot, and he didn’t fly very well. Today we have with this..a..a group of students, among America’s best. To you we say we’ve only completed the beginning. We leave you much that is undone. There are great ideas undiscovered. Breakthroughs are available to those who can remove one of truth’s protective layers…” Neil Armstrong

https://www.youtube.com/watch?v=gCsYwgxZVHo

uncut video here:

 

SLOVENSKY:

Neil Armstrong prvé čo povedal po privítaní Gora, Clintona, členov kongresu, astronautov, dám a pánov na 25. Výročí Apolla 11:

“Wilbur Wright raz povedal, že jediný vták, čo dokáže hovoriť je PAPAGÁJ a ten moc dobre neletel! Dnes sme tu aj s touto skupinou najlepších študentov Ameriky. Vám hovoríme, že to čo sme my (teraz) urobili, je iba začiatok. Nechali sme vám veľa toho, čo treba urobiť. Veľké veci sú stále zahalené. Veľké prekvapenia čakajú na tých, ktorí dokážu odkryť vrstvu, ktorá pokrýva pravdu.” Neil Armstrong

počúvajte prosím aj akým hlasom to povedal... (video vyššie)

celé video tu:

https://www.youtube.com/watch?v=UeQriZqkKIk