NEPOPIERATEĽNÝ DÔKAZ CHEMTRAILS-IRREFUTABLE PROOF OF CHEMTRAILS (SK, ENG)

26.10.2017 00:39

"BLÍZKO DŇA OČISTENIA BUDÚ PAVUČINY SMRTI KRÍŽOM KRÁŽOM PO CELEJ OBLOHE"

(Proroctvo Indiánov kmeňa Hopi)

"NEAR THE DAY OF PURIFICATION THERE WILL BE COBWEBS SPUN BACK AND FORTH IN THE SKY"

(Prophecy delivered to the Hopi Indians)

Mysleli ste si, že to čo vidíte takmer každý deň na oblohe sú iba nejaké kondenzačné stopy?

Do you think that are all contrails that weird white trails on your sky?

https://www.youtube.com/watch?v=2q-BZxl-Zxk

AJ TAKTO U NÁS VYZERÁ "DOBRÉ" RÁNO:

GOOD MORNING! WAKE UP! SEE THAT ON/OFF MARKS OF AERIAL SPRAYING  ON YOUR OWN SKY!

 Geoinžinierstvo - Tichá vojna (SK tit a dab)

https://www.youtube.com/watch?v=Oad4y9O1gzY 

Červeným zakrúžkovaná oblasť na obrázku sa vás snaží upozorniť na zapínanie a vypínanie chemtrails presne na hranách čiar. Pod smrtiacimi čiarami dočmáraným nebom pobehujúci androidi ovládaní svojimi smartphonmi si to možno ešte nikdy nevšimli.

https://www.biblik.sk/obrazky/#chemtrails-computed-spraying-png

Moderné motory lietadiel z týchto dôvodov takmer nevytvoria kondenzačné stopy:

https://www.youtube.com/watch?v=J1lDQzk5Ydw

DOCUMENTS IN ENGLISH:

High Bypass Turbofan Jet Engines, Geoengineering, And The Contrail Lie ( GeoengineeringWatch.org ) https://www.youtube.com/watch?v=mRjmzy9XcaY

THANKS TO:

https://www.geoengineeringwatch.org/