NEZASTAVOVAŤ SA, POKRAČOVAŤ PRED!

23.08.2019 20:29

“Lebo hovorím vám, že každému, kto má, bude dané; ale od toho, kto nemá, bude vzaté i to, čo má.” Lukáš 19:26

- - -

Na Východe hovoria:

“Keď máš palicu dám Ti ju, keď nemáš palicu, zoberiem Ti ju!”

Prosím vás meditujte nad tými veršami. V Roháčkovej Biblii nájdete aj odkazy, pozrite si verše v rôznych evanjeliách a ak viete anglicky, v  King James Version  alebo v inom jazyku

-   -   -

Ak je nejaký hriech, ktorý v tomto okamihu nerobím, sústrediť sa na najdôležitejšie  veci, ktoré spraviť chcem a neuspokojiť sa  s tým, že veď teraz daný hriech nerobím! Neplytvať energiu na to, aby ste sa príliš zaoberali hriechmi, ale aby ste obstáli pred Živým Bohom, teda sústrediť sa na to, čím/čo chcem byť (resp. Čo SOM) a čo chcem dosiahnuť (Ciele)

Mať jasnú predstavu ako chcem po duchovnej stránke aj celkovo vo všetkých oblastiach života vyzerať. A hneď ako niečo prestávam robiť, nezastavovať sa! Na duchovnej ceste, v joge a mystike ide skôr o to, čo človek prestáva robiť, aby sa nad tým príliš nevytešoval, ani hriechmi sa príliš nezaoberať: Hľadieť si svojho a kráčať VPRED!

Dočasný úspech nesmie spôsobiť, že prestanete veslovať proti prúdu! CIEĽ JE: Láska a jednota s Bohom. Smerovanie k Bohu sa ako vedľajší účinok prejavuje aj v práci, aj v podnikaní a v celkových kvalitách človeka. Nedá sa oddeliť duchovno od praktického života, tak ako sa nedá oddeliť svet od Boha. Svet a Boh sú jedno. Nakoniec každá neprávosť a každý tyran hoci sa aj staval byť pánom sveta - skončil! (pozr. aj tu, aj zákon negácie negácie) Čo je v jadre zlé, skazené, rozrastá sa časom ako rakovina a na vrchole svojej "slávy" pohltí aj seba. Nakoniec bude Globálny prediktor použitý ako hnojivo a takto aj diabli poslúžia Bohu - Luciferiáni čistia planétu od seba aj od ľudí so satanskými tendenciami:

"A ja som dnes ešte slabý, hoci som pomazaný kráľ, a títo mužovia, synovia Ceruje, sú mi priťažkí a pritvrdí. Hospodin nech odplatí tomu, kto robí zlé, podľa jeho zlosti."
2. kniha Samuelova 3:39
           "Kto robí neprávosť, nech len robí neprávosť ešte; a kto špiní, nech špiní ešte; a spravedlivý nech činí spravedlivosť ešte, a svätý nech sa posvätí ešte." Zjavenie 22:11
-  -  -

Ak sa aj dostavia stavy silnej lásky a neextatickej blaženosti, hoci aj na niekoľko dní, nesmiete sa zastaviť a myslieť si, že už ste v cieli! Dokým posledná duša nebude osvietená, dovtedy radšej aj v stave samádhi bdejte a pracujte tak, ako by sa nič nedialo!

Všetky nedostatky a špinu vyhadzovať, potom ihneď zaplňovať uvoľnené miesto cnosťami, zorganizovať si čas, a kvality a talenty brúsiť a pilovať ich! Ak máte akýkoľvek talent či nadanie, lepšie vstať každý deň o hodinu skôr a brúsiť až kým z toho nebude diamant! To sú podľa môjho chápania Biblie tie "Hrivny", ktoré ste dostali. Jedni urobia z jednej danosti desať kvalít, iný spraví päť a väčšina nevyužije ani tú jednu Hrivnu a prichádzajú pred Boha ako loseri, ktorým sa nechcelo ani jednať tak, aby jeden talent aspoň zúročili. (Ani riť nezdvihnú a nie sú ochotní ani ísť alebo nejakou energiou či peniazmi prispieť tam, kde nejaké spoločenstvo robí aspoň niečo z čoho je osoh. Loseri stále nič nemajú, nemajú na dobročinnosť ani 5 euro ani vtedy, keď aspoň voľačo majú) Obvykle u nich za všetko môžu tí druhí, sú to aj pri určitom poznaní duchové zdochliny, zatuchnuté staré nádoby, ktorým sa nechce na čerstvý vzduch. Ustavične hľadajú, ustavične sa učia a nenachádzajú, stále chcú a nemajú, lebo život žijú iba vo svojich predstavách, a tie predstavy milujú viac ako Boha. Zdá sa, že preto na celé ľudstvo musí prísť zrútenie obrazu sveta, lebo zopár z nich po nekonečnom šmátraní v tme začne miesto nadávok, ako ich svetlo oslepuje, aj badať že svetlo je dobré. Kôli nim sa to musí stať, a nebudú viac spolu žiť slony s delfínmi. Túto čistku mnohí tušia silnejšie ako kedykoľvek predtým, pred tsunami vo vlastnej obývačke slony pobehujú ako splašené, začínajú mať úzkosti, nervozitu a depky, pritom delfíni upozorňujú ostatné ryby, aby si začali čistiť a cvičiť žiabre a po dlhom pobyte na suchu trénovali plávanie. Kresťania s veľkou bázňou túžobne očakávajú návrat Pána, z nich každý ešte pilnejšie bdie aby sa pri ňom nenašla najmenšia neprávosť:

"Hovorí ten, ktorý svedčí toto: Áno, prijdem skoro! Ameň. Áno, prijdi, Pane Ježišu! 

Milosť našeho Pána Ježiša Krista so všetkými vami. Ameň." Zj. 22:20-21

- - -

Súvisiace verše:

Luk 19:11-27

Mat 25.

Ezechiel 36:16-38 

Židom 11.

Dt 28.