NOVÉ KOŽENÉ BIBLIE BY MALI BYŤ DOSTUPNÉ CCA KONCOM JANUÁRA / BRAND NEW LEATHER BIBLES WILL BE IN STOCK PROBABLY AT THE END OF JANUARY (SK, ENG)

20.01.2021 19:04

 Aktuálne je dostupná iba veľká, aj obyčajná aj v koži:

 Actually we have in stock the big one, leather or classic:

https://www.biblik.sk/svata-biblia/