NOVÉ VYDANIE SVÄTEJ BIBLIE AJ U NÁS

27.03.2018 20:14
 Radujte sa v Pánovi vždycky, a zase len poviem: Radujte sa! 5 Vaša prívetivosť nech je známa všetkým ľuďom. Pán blízko. 6 O nič sa nestarajte, ale vo všetkom modlitbou a prosbou s ďakovaním nech sa oznamujú vaše žiadosti Bohu. 7 A pokoj Boží, ktorý prevyšuje každý rozum, bude strážiť vaše srdcia a vaše mysle v Kristu Ježišovi.
 Radujte sa v Pánovi vždycky, a zase len poviem: Radujte sa! 5 Vaša prívetivosť nech je známa všetkým ľuďom. Pán blízko. 6 O nič sa nestarajte, ale vo všetkom modlitbou a prosbou s ďakovaním nech sa oznamujú vaše žiadosti Bohu. 7 A pokoj Boží, ktorý prevyšuje každý rozum, bude strážiť vaše srdcia a vaše mysle v Kristu Ježišovi.

"Radujte sa v Pánovi vždycky, a zase len poviem: Radujte sa! Vaša prívetivosť nech je známa všetkým ľuďom. Pán blízko. O nič sa nestarajte, ale vo všetkom modlitbou a prosbou s ďakovaním nech sa oznamujú vaše žiadosti Bohu. A pokoj Boží, ktorý prevyšuje každý rozum, bude strážiť vaše srdcia a vaše mysle v Kristu Ježišovi." Filipským 4:4-7

-    -    -

Svätá Biblia od prof. Jozefa Roháčka je bezpochyby tým najkvalitnejším dostupným prekladom Božieho Slova, aký si ľudia môžu kúpiť. Potvrdzujú to aj pravidelní čitatelia Biblie, aj súčasní znalci jazykov, a z čoho máme najväčiu radosť, môžu to potvrdiť dokonca aj obchodníci. Podľa našich informácií je aj v obrovských kníhkupectvách najväčší záujem práve o Roháčkov preklad.

Citlivý človek dokáže vycítiť ducha aj z knihy. Roháčkov preklad Biblie sa akosi lepšie číta ľuďom, ktorí majú rozvinutý cit. Moja mama raz náhodou otvorila moju Roháčkovu Bibliu a povedala, že aj ona chce takú, pretože v tej mojej je to akosi lepšie napísané. Zaujímavosťou je, že spomedzi prekladov Biblií iba Roháčkov preklad nesie názov Svätá Biblia.

Text Roháčkovej Biblie je navonok možno ťažší na pochopenie, no ak je človek ochotný vynaložiť námahu, aby Božie Slovo aj správne pochopil, obykle zistí, že Roháčkova Biblia je spomedzi kníh tým najväčším pokladom, aký môže mať doma. Je výsadou ho čítať! V starých časoch bola Biblia dostupná iba najvyšším vrstvám spoločnosti. Stávalo sa, že ak u vás našli preklad Biblie, mali ste na výber buď Bibliu odovzdať alebo opustiť hranice štátu. Jednoducho pre svetského panovníka a cirkev ste boli so znalosťami Biblie nebezpeční. To pochopili mnohí, a preto povedali:

"NIE JE MOŽNÉ DUŠEVNE ALEBO SOCIÁLNE ZOTROČIŤ ĽUDÍ, KTORÍ ČÍTAJÚ BIBLIU" Horace Greeley (1811-1872)

"DÔKLADNÁ ZNALOSŤ BIBLIE MÁ VÄČŠIU CENU NEŽ VYSOKOŠKOLSKÉ VZDELANIE" Theodore Roosevelt, americký prezident

Viac tu:

BIBLE KNIHA KNIH - dokument o nejčtenější knize světa - CZ:

 https://www.youtube.com/watch?v=gPe9KC3eR8g

 

https://www.biblik.sk/citaty/

 

Zarazilo ma, že v moderných cirkvách sa Roháčkov preklad neodporúča deťom kôli staroslovenskej gramatike! Ako keby pravopis bol dôležitejší ako láska k Bohu! Ak žiak napíše namiesto krídla "krýdla" a povie, že tak je to v Biblii, za chybu mu to predsa nemožno rátať! Gramatika sa mení, Božie Slovo ostáva na veky. V škole o nás chceli, aby sme sa učili naspamäť veci aj od priemerných autorov, no iba málo Slovákov vie naspamäť aspoň jeden verš z Biblie! Svätá Biblia od prof. Roháčka je pre Slovákov národným pokladom.

Dlho očakávané ďalšie vydanie Svätej Biblie od prof. Roháčka je konečne dostupné aj u nás: biblik.sk/svata-biblia

Ďakujeme našim zákazníkom, priaznivcom a podporovateľom. Ďakujeme  Slovenskej biblickej spoločnosti, všetkým zamestnancom a zvlášť pánovi riaditeľovi. Aj týmto článkom s vami všetkými chceme zdieľať tú obrovskú radosť, ktorú máme z nového vydania Svätej Biblie.

 

P.S.:

Našu radosť ešte umocňuje, že Svätá Biblia vyšla po dlhom období nedostupnosti a v takmer o polovicu väčšom náklade!

 

ĎAKUJEME!

 

Biblik