O MODLITBE OTČE NÁŠ

17.09.2018 13:45

"Volaj ku mne, a ohlásim sa ti a oznámim ti veliké veci a neprístupné, ktorých neznáš." Jeremiáš 33:3

-  -  -

 
"Hľaďte, aby niekto neoplatil niekomu zlým za zlé, ale sa vždycky žeňte za tým, čo je dobré i pre vás navzájom i pre všetkých. Vždycky sa radujte. Neprestajne sa modlite. Vo všetkom ďakujte, lebo to je vôľa Božia v Kristu Ježišovi čo do vás. Ducha neuhášajte. Proroctvami nepohŕdajte. Všetko zkúšajte; dobré podržte. Každého druhu zlého sa chráňte. A on sám, Bôh pokoja, nech vás ráči celých posvätiť a váš duch nech je zachovaný celý a neporušený i duša i telo bezúhonne, keď prijde náš Pán Ježiš Kristus. Verný je ten, ktorý vás volá, ktorý aj učiní. Bratia, modlite sa za nás!" 1.Tes. 5:15-25
 

-   -   -

 

O modlitbe Otče náš

 

"Otče náš, Ktorý Si v Nebesiach..."

- Počúvam. Prosím, čo potrebuješ?"

"Nevyrušuj, modlím sa!"

"Voláš Ma. Tak Ti chcem dať na vedomie, že Ťa počúvam."

"Volám? Teba? Nikoho som nevolala, teraz sa modlím... Otče náš, Ktorý Si v Nebesiach..."

"Vidíš? Zase si to urobila."

"Urobila? Čo som urobila?"

"Volala si Ma. Povedala si Otče náš, Ktorý Si v Nebesiach. Tu SOM. Počúvam. Čo máš na srdci?"

"Ja som tým nemyslela nič. To je... však vieš, iba taká moja denná modlitbička. Upokojí to moje svedomie, keď si ju odriekam."

"No, nie SOM spokojný, ale pokračuj."

"Nech sa posvätí Tvoje Meno..."

"Počkaj, počkaj! Čo tým myslíš?"

"Teda... čím?"

"Tým - Nech sa posvätí Tvoje Meno."

"To znamená... to znamená... Ja vlastne ani neviem, čo to znamená... a prečo by som to mala vedieť? Veď je to iba časť modlitby! Mimochodom, čo to vlastne znamená?"

"TO ZNAMENÁ, ŽE CHCEŠ VZDAŤ ÚCTU TOMU, KTO JE SVÄTÝ A DOKONALÝ."

"Hm... to dáva zmysel... Príď Kráľovstvo Tvoje, staň sa Tvoja Vôľa ako v Nebi tak i na Zemi..."

"Myslíš to vážne?"

"Samozrejme, prečo by nie?"

"A čo všetko pre to robíš?" 

"Čo robím? No... myslím, že nič... Iba si tak hovorím, že by bolo fajn, keby Si všetko riadil tak dobre, ako to riadiš v Nebi."

"Necháš sa riadiť aj Ty?"

"No... chodím do kostola..."

"Na to sa Ťa nepýtam. Ale čo napríklad Tvoje polopravdy, či dokonca klamstvá? Tvoja výbušnosť, netrpezlivosť, vidím že s tým máš veľké problémy však? Vieš, Tvoje sebectvo, knižky, čo čítaš, filmy, ktoré pozeráš, Tvoja neochota podriadiť sa..."

"Počkaj, počkaj, zadrž! Som práve taká dobrá, ako všetci ostatní! Aj tí z kostola."

"Prepáč, myslel SOM, že úprimne prosíš, aby sa stala Moja Vôľa! Ak sa má diať Moja Vôľa na Zemi, musím začať pri tých, ktorí sa o to modlia." 

"Hmm... Máš pravdu. Myslím, že mám i veľa ďalších problémov..."

"No to je už lepšie, aspoň pokročíme ďalej. Začíname spolupracovať a ak vydržíš, budeme môcť spoločne vyhrávať.  SOM na Teba hrdý."

"Potešila ma Tvoja pochvala, ale teraz musím tú modlitbu dokončiť, dnes sa mi to nejako preťahuje... Chlieb náš každodenný daj nám dnes..." 

"S tým budeš musieť niečo urobiť! Riadne sa tým chlebom prejedaš alebo ho častokrát necháš pokaziť, a potom ho vyhodíš."

"Počkaj, už sa mi to prestáva páčiť! Čokoľvek poviem, tak je to zle! Ja si teraz robím svoju náboženskú povinnosť a Ty mi neustále pripomínaš moje problémy!"

"Uvedom si, že modlitba je nebezpečná vec. Mala by si sa pri nej meniť. Zavolala si Ma, tak SOM tu. Teraz už neprestávaj a modli sa ďalej.  SOM zvedavý na tú ďalšiu časť, no pokračuj..."

"Bojím sa."

"Čoho sa bojíš?" 

"Pretože viem, čo mi ďalej povieš."

"No skús to. Uvidíš."

"... Odpusť nám naše viny, ako aj my odpúšťame svojim vinníkom..."

"A čo Jarka?"

"Ja som to vedela! Vedela som, že mi ju pripomenieš! Ale keď ona je taká hrozná, neustále sa vyťahuje, robí sa múdrou. Včera na schodoch do mňa vrazila a tiež nemôžem nájsť svoju voňavku, to mi tiež určite ona ukradla! A rozbila mi moje zrkadielko a..."

"Ale počkaj, čo tá Tvoja modlitba, čo s ňou bude? Odpusť Jarke, a potom nenávisť a hriech budú jej problémom a nie Tvojím!"

"Ale ja jej jednoducho nemôžem odpustiť!"

"A prečo potom čakáš, že JA odpustím Tebe? "

"- Zase máš pravdu! Uvedomujem si, že pomsta nič nevyrieši. K Tebe musím mať dobrý vzťah. Prosím, zmeň môj postoj k nej, ale veď tak, aby sa mohla tiež zmeniť. A aby mohla nájsť správnu cestu."

"To je ono. Ako sa teraz cítiš?"

"Hmm... Nie je to zlé, vôbec to nie je zlé. Cítim sa výborne."

"Fajn, ale ešte si neskončila s modlibou."

"No áno, tak teda... Neuveď* nás do pokušenia, ale zbav nás zlého..."

"Urobím to, prečo nie. Len Ty nevyhľadávaj miesta, kde môžeš byť pokúšaná." 

"Čo tým myslíš?" 

"Predovšetkým zmeň svoje kamarátky. Keď ich prestaneš poslúchať a budeš sa riadiť Mojimi radami, bude to pre Teba oveľa lepšie."

"Áno Pane! Urobím to. Naozaj sa hanbím, keď si uvedomujem, že Ty vieš o všetkom, čo robím."

"Dobre, ukonči teraz svoju modlitbu."

"TVOJE JE KRÁĽOVSTVO I MOC I SLÁVA AŽ NA VEKY! AMEN."

"Vieš, v čom by SOM sa dokonale oslávil? Čo by Mi urobilo radosť?" 

"Neviem, ale rada by som to vedela. Chcem Ti robiť radosť. Vidím ten svoj neporiadok a vidím, že by bolo dobre všetko usporiadať a stať sa Tvojou nasledovníčkou."

"Nemusíš hovoriť, čo by mi urobilo radosť, sama si to vyslovila." 

"Naozaj??"

"Áno, pretože JA budem oslávený, keď Ma budú ľudia milovať celým svojim srdcom. Práve teraz začína klíčiť semienko Tvojej lásky ku mne. Teraz môžeme začať spolupracovať."

 

- n -

 
"Ale ide hodina a je teraz, keď praví modlitebníci budú sa modliť Otcovi v duchu a v pravde, lebo aj Otec hľadá takých modlitebníkov, ktorí by sa mu tak modlili. Bôh je duch, a tí, ktorí sa mu modlia, musia sa modliť v duchu a v pravde."
 
-   -   -
 
 
 

* angl.: "and lead us not into temptation" (Luk 11:4; Mat 6:13) - veď nás tak, aby sme neupádali do pokušenia; veď nás tak, aby sme nevchádzali do pokušenia, veď nás tak, aby sme nevošli / nevchádzali do pokušenia

- Bibliu zo slovenských prekladov študujte preklad Roháček a pozrite si preklad Otče Náš v Roháčkovej Biblii (Luk 11. kapitola a Matúš 6. kapitola)