O ZÁKAZE JESŤ KRV

14.03.2018 17:40

V Svätej Biblii je na mnohých miestach výslovný zákaz jesť krv:

 
   
    To bude večným ustanovením po vašich pokoleniach vo všetkých vašich bydliskách. Nijakého tuku a nijakej krvi nebudete jesť.
     
    Ani nebudete jesť nijakej krvi nikde vo svojich bydliskách, už či je to krv vtáka a či krv hoväda.
    Preto som povedal synom Izraelovým: Niktorá duša z vás nebude jesť krvi, ani pohostín, ktorý pohostíni medzi vami, nebude jesť krvi.
    Lebo dušou jakéhokoľvek tela je jeho krv v jeho duši. Preto som povedal synom Izraelovým: Nebudete jesť krvi niktorého tela, lebo dušou ktoréhokoľvek tela je jeho krv: ktokoľvek by ju jedol, bude vyťatý.
    Len krvi nebudete jesť; na zem ju vyleješ ako vodu.
    Len buď silný, aby si nejedol krvi, lebo krv je dušou, a preto nebudeš jesť duše s mäsom.
    Iba jeho krvi nebudeš jesť; na zem ju vyleješ ako vodu.
 
     

Podľa toho, ako tomu rozumiem, jedenie krvi môže veľmi ovplyvniť život kresťana. U nás bežne jeme krvavničkové jaternice, ako deti sme jedli smaženú husaciu krv... Naši rodičia a starí rodičia napriek tomu, že sa považovali za kresťanov Svätú Bibliu-Božie Slovo vôbec nepoznali!

Svätá Biblia dokonca v mnohom odporuje učeniu katolíckej cirkvi a poznanie v nej obsiahnuté potvrdzuje súčasná veda. V knihách S.N. Lazareva Diagnostika Karmy sa môžeme dočítať, že krv obsahuje veľmi silný informačný program. Jedlo obsahujúce krv môže veľmi silno ovplyvniť myslenie, konanie a správanie človeka. Za najvyššiu autoritu však považujem slová Pána Ježiša Krista:

"Nie to, čo vchádza do úst, poškvrňuje človeka, ale to, čo vychádza z úst, to poškvrňuje človeka." Mat 15:11

Preto netreba opovrhovať primitívnymi pohanskými zvykmi jedenia krvi, ale pokiaľ viete, že jedlo obsahuje krv, je lepšie sa takému jedlu radšej vyhnúť.

Oveľa dôležitejšie než čokoľvek sú tieto slová Pána Ježiša Krista, a my by sme sa mali namáhať, aby sme ich správne pochopili:

"Ameň, ameň vám hovorím, že kto verí vo mňa, má večný život. Ja som chlieb života. Vaši otcovia jedli mannu na púšti a pomreli; ale toto je chlieb, ktorý sostupuje z neba, aby z neho jedol človek a nezomrel. Ja som ten živý chlieb, ktorý sostúpil z neba. Keby niekto jedol z tohoto chleba, bude žiť na veky. A chlieb, ktorý ja dám, je moje telo, ktoré ja dám za život sveta. Vtedy sa dohadovali Židia medzi sebou a hovorili: Jako nám tento môže dať jesť telo? A Ježiš im povedal: Ameň, ameň vám hovorím, že ak nebudete jesť tela Syna človeka a piť jeho krvi, nemáte v sebe života. Kto jie moje telo a pije moju krv, má večný život, a ja ho vzkriesim v posledný deň. Lebo moje telo je pravdivý pokrm a moja krv pravdivý nápoj. Ten, kto jie moje telo a pije moju krv, zostáva vo mne a ja v ňom. Ako mňa poslal ten živý Otec, a jako ja žijem skrze Otca, tak i ten, kto mňa jie, bude žiť skrze mňa. To je ten chlieb, ktorý sostúpil z neba, nie ako čo vaši otcovia jedli mannu a pomreli. Ten, kto jie tento chlieb, bude žiť na veky."                               

 Ján 6:47-58

 

47 Ameň, ameň vám hovorím, že kto verí vo mňa, má večný život. 48 Ja som chlieb života. 49 Vaši otcovia jedli mannu na púšti a pomreli; 50 ale toto je chlieb, ktorý sostupuje z neba, aby z neho jedol človek a nezomrel. 51 Ja som ten živý chlieb, ktorý sostúpil z neba. Keby niekto jedol z tohoto chleba, bude žiť na veky. A chlieb, ktorý ja dám, je moje telo, ktoré ja dám za život sveta. 52 Vtedy sa dohadovali Židia medzi sebou a hovorili: Jako nám tento môže dať jesť telo? 53 A Ježiš im povedal: Ameň, ameň vám hovorím, že ak nebudete jesť tela Syna človeka a piť jeho krvi, nemáte v sebe života. 54 Kto jie moje telo a pije moju krv, má večný život, a ja ho vzkriesim v posledný deň. 55 Lebo moje telo je pravdivý pokrm a moja krv pravdivý nápoj. 56 Ten, kto jie moje telo a pije moju krv, zostáva vo mne a ja v ňom. 57 Ako mňa poslal ten živý Otec, a jako ja žijem skrze Otca, tak i ten, kto mňa jie, bude žiť skrze mňa. 58 To je ten chlieb, ktorý sostúpil z neba, nie ako čo vaši otcovia jedli mannu a pomreli. Ten, kto jie tento chlieb, bude žiť na veky.