O2 ZAPLO V BRATISLAVE 5G SIEŤ (AKTUALIZÁCIA 1 + MAPA POKRYTIA)

07.10.2020 13:56

Ako informoval dnes vynikajúci slovenský IT server dsl.sk, mobilný operátor O2 zapol 5G sieť v malej časti Bratislavy:

Mobilný operátor O2 zapol v malej časti Bratislavy mobilnú sieť generácie 5G, pričom jej prevádzku označuje za pilotnú komerčnú testovaciu prevádzku.
 
Podľa prezentovanej mapy pokrytia je 5G sieť dostupná v častiach mestských častí Dúbravka, Karlova Ves, Petržalka a Ružinov, pričom najväčšie pokrytie je v Petržalke. Koľko základňových staníc s 5G operátor spustil nie je jasné a neudáva ani úroveň pokrytia populácie.
 
 
AKTUALIZÁCIA 1: Mapa pokrytia: