OBRAZ KRIVOPRÍSAŽNÍKA / THE PICTURE OF THE FALSE OATH (SK, ENG)

07.03.2019 20:36

hlavnespravy.sk

„Prisáham na Pána Boha, že som sa nedopustil vraždy a nezabil som Pickerta. Ak nehovorím pravdu, tak nech sa moje telo nikdy nerozpadne a nepremení na prach.“

Friedrich von Kahlbutz (1651-1702)

"I swear to God, I've never commited that homicide and I didn't kill Pickert. If I don't speak the truth, so let my body will never fall into dust and stay intact."

 

hlavnespravy.sk

 
P.S.: Niečo o "Práve prvej noci" / something about "rights" of Prima Nocti, SK only: