OČKOVANÍM VŽDY POŠKODÍTE URČITÉ MNOŽSTVO ĽUDÍ / VACCINATION WILL ALWAYS INJURE A CERTAIN AMOUNT OF PEOPLE (SK, ENG)

28.05.2020 14:39

"It is impossible to make a vaccine that’s completely safe. You are going to injure a certain amount of people. The farmaceutical companies have no responsibily giving a really dangerous vaccines." Robert F. Kennedy Jr.

"Je nemožné vyrobiť úplne bezpečnú vakcínu. Očkovaním idete vždy poškodiť určité množstvo ľudí. Farmaceutické firmy nenesú žiadnu zodpovednosť, keď dodajú vážne nebezpečnú vakcínu." Robert F. Kennedy Jr.

  • Lekári, stojí vám táto politika za to? Určitý počet ľudí obetovať v rámci vášho falošného náboženstva o spásonosnosti vakcín?  Provax doctors, is this policy worth for you? You are always going to sacrifice some people because of your false vaccination religion. Vaccine is a god you worship, he's for you always good and innocent! In fact, thanks to worshipping this nasty god you will cause many harm and deaths, stop vax!

https://www.youtube.com/watch?v=kRtFvli-YRs

 

thanks to/ďakujeme: infovojna.sk